|
  • Ve školním roce 2021/2022 je otevřeno 5 oddělení školní družiny pro děti 1.–5. tříd.

   Do školní družiny je přihlášeno 150 dětí.
   Provoz ŠD je zajištěn ráno od 6:00 do 7:40, odpolední družina od 11:40 do 16:30.

   Zde si můžete stáhnout "Výchovně vzdělávací program školní družiny".

   Oddělení ŠD

   • 1. oddělení - Petra Černá - 1.a + část 3.a
   • 2. oddělení - Tereza Pudlačová - 1.b + část 3.a
   • 3. oddělení - Petra Přikrylová - 2.a + část 3.a
   • 4. oddělení - Renata Pačinková - 2.b + část 3.a
   • 5. oddělení - Renata Slobodová - 3.b + část 3.a

    

   Školní družina využívá služeb asistentek pedagoga. Asistentky pedagoga doprovází děti svých tříd na oběd a školní asistentka se věnuje v odpoledních hodinách dětem ohroženým školním neúspěchem.

   Placené akce ŠD:

   • KINO (dle epidemiologické situace) - vych. se střídají, různé dny dle potřeby - 13.30–15.30

    

   Platbu 1500,- Kč za družinu na školní rok můžete provést i převodem na účet 1002307369/0800 s variabilním symbolem 4, uvádějte jméno a příjmení dítěte i třídu.

Počet návštěv: 1004