|
  • Ve školním roce 2023/2024 je otevřeno 5 oddělení školní družiny pro děti 1.–5. tříd.

   Do školní družiny je přihlášeno 150 dětí.
   Provoz ŠD je zajištěn ráno od 6:00 do 7:40, odpolední družina od 11:40 do 16:30.

   Školní vzdělávací program pro školní družinu je k dispozisi v sekci Ke stažení.

   Oddělení ŠD

   • 1. oddělení - Lenka Slunečková - 1.a + část 3.b
   • 2. oddělení -Petra Přikrylová - 1.b + část 3.b
   • 3. oddělení - Miloslava Ladová - 2.a + část 3.b
   • 4. oddělení - Renata Slobodová - 2.b + část 3.b
   • 5. oddělení - Petra Černá - 3.a + část 3.b

   Školní družina využívá služeb asistentek pedagoga. Asistentky pedagoga doprovází děti svých tříd na oběd a školní asistentka se věnuje v odpoledních hodinách dětem ohroženým školním neúspěchem.

   Kroužky ŠD:

   • tělovýchovný - Petra Přikrylová - pondělí 15.15-16.15 hodin
   • vaření - Renata Slobodová - pondělí 15.00-16.00 hodin
   • šikovné ruce - Petra Černá - úterý 15.00-16.15 hodin
   • taneční - Bc. Lenka Slunečková - středa 15.00-16.00 hodin
   • zdravotní - Miloslava Ladová - čtvrtek 7.00-7.40 hodin
   • dramatický - Miloslava Ladová - čtvrtek 15.00-16.00 hodin
     

   Placené akce ŠD:

   • kino - pátek - 13.30–15.30
     

   Platbu 1500,- Kč za družinu na školní rok můžete provést i převodem na účet 1002307369/0800 s variabilním symbolem 4, uvádějte jméno a příjmení dítěte i třídu.

  • Kontakty

   • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
   • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
   • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
   • datová schránka: eujdqkg
   • bankovní účet školy: 1002307369/0800
   • IČ 46773312
   • IZO 102317143, REDIZO 600081435
   • příspěvková organizace
  • Přihlášení

Počet návštěv: 3217