|
    • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole!
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
 • Upozornění:

  Důležité informace o provozu školy po 12. dubnu 2021 (rozvrhy hodin, testování žáků, prezenční a distanční výuka) - čtěte zde.


  starší upozornění
   

   • Měli jsme inspekci - 27.-28.04.2021
    • Měli jsme inspekci - 27.-28.04.2021

    • Vážený pane řediteli,

     v závěru tematické inspekční činnosti zaměřené na realizaci a dopady distančního vzdělávání děkuji Vám, celému vedení školy a pedagogům za vstřícnou spolupráci.

     Systém distančního vzdělávání ve Vaší škole je kvalitně nastavený a jeho realizace funkční. Hospitované vyučovací hodiny v rámci synchronní výuky byly pro žáky přínosné.

     Učitelé jsou odborně pedagogicky i technicky zdatní, v průběhu výuky využívají mnoho aplikací, které podporují činnostní učení, motivují žáky k aktivitě a zájmu o vědomé učení se.

     Přeji celému pedagogickému sboru, aby se i nadále dařilo poskytovat kvalitní vzdělávání žákům Vaší školy.

     S přátelským pozdravem

      

     PaedDr. Jana Hornová

     školní inspektorka

   • Den čarodějnic ve školní družině
    • Den čarodějnic ve školní družině

    • V pátek 30.4. proběhl v ŠD Den čarodějnic. Děti  se těšily, až se obléknou do svých kostýmů různých pohádkových postav, a užijí si se spolužáky zábavné odpoledne. Pro všechny byly připraveny na stanovištích úkoly s čarodějnickou tématikou, např. namotávání pavouka, malování talismanů, učení se tematických slov v Aj s naším lektorem, který se do akce také zapojil. Za snahu získali kluci a holky odměny. Všichni jsme si odpoledne moc užili.

     Petra Přikrylová, vedoucí vychovatelka

   • Den Země 2021
    • Den Země 2021

    • Brouk školní se objevil na naší škole v rámci letošního Dne Země. 

     • Přírodopisné zařazení: Brouk školní
     • Kmen: šesťák
     • Podřád: vědožraví
     • Třída: hmyz 6.a a 6.b
     • Místo výskytu: škola

     Den Země je obvykle spojený s poznávacími výlety do přírody, sběrem odpadků v ulicích Litoměřic, návštěvou čističky odpadních vod, sběrného dvora atp. Letos jsme v rámci online výuky tvořili brouky, hmyzí domečky z recyklovaných materiálů. Brouci zdobí školu a z tvořivých šesťáků máme radost.

     Gabriela Rožec, Markéta Egreši, Miloslava Ladová

 •        

  Počet návštěv: 2038326