|
   • Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

    Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

     

    • V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

    • Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít. Oznámení je možné podat písemně, telefonicky nebo e-mailem, nebo dalšími komunikačními kanály. 

    • Dále viz webové tránky zřizovatele - https://www.litomerice.cz/oznameni-protipravniho-jednani.

  • Kontakty

   • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
   • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
   • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
   • datová schránka: eujdqkg
   • bankovní účet školy: 1002307369/0800
   • IČ 46773312
   • IZO 102317143, REDIZO 600081435
   • příspěvková organizace
  • Přihlášení

Počet návštěv: 408