|
   • Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2

    Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

    Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují, dále používáme ukládání souboru Cookies.

    Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně.

    Při zpracování osobních údajů Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Počet návštěv: 959