|
   • Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

    1. Název
     Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
      
    2. Důvod a způsob založení
     Zřizovatel školy: Město Litoměřice
     Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)
     Školský zákon
      
    3. Organizační struktura
     Organizační složky
     Organizační struktura
     Organizační struktura školy 2020 [PDF, ___MB]
      
    4. Kontaktní spojení
     1. Kontaktní poštovní adresa
      Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
      Boženy Němcové 2
      412 01 Litoměřice
     2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
      Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
      Boženy Němcové 873/2
      412 01 Litoměřice
     3. Úřední hodiny
      V měsících leden - červen a září - prosinec
      pondělí-pátek v časech
      7:30-8.00 hod, 9.30-10.00 hod, 13.30-15:00 hod
     4. Telefonní čísla
      +420 416 735 797
      +420 739 381 391
     5. Adresa internetových stránek
      https://skolabn.edupage.org
     6. Adresa podatelny
      Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
      Boženy Němcové 873/2
      412 01 Litoměřice
     7. Elektronická adresa podatelny
      https://skolabn.edupage.org/contact/
     8. Datová schránka
      ID datové schránky: eujdqkg
       
    5. Případné platby lze poukázat:
     číslo účtu: 1002307369, kód banky: /0800
      
    6. IČO
     46773312
      
    7. Plátce daně z přidané hodnoty
     Nejsme plátci DPH.
      
    8. Dokumenty
     1. Seznamy hlavních dokumentů
      Školní vzdělávací program
     2. Rozpočet
      Rozpočet školy
       
    9. Žádosti o informace
     Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.
      
    10. Příjem podání a podnětů
     Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.
     Postup při podání [PDF, ___ kB]
      
    11. Předpisy
     1. Nejdůležitější používané předpisy
      Zákon č. 561/2004 Sb.
      Zákon č. 563/2004 Sb.
      Zákon č. 500/2004 Sb.
      Zákon č. 250/2000 Sb.
      Vyhláška č. 48/2005 Sb.
      Vyhláška č. 74/2005 Sb.
     2. Vydané právní předpisy
       
    12. Úhrady za poskytování informací
     1. Sazebník úhrad za poskytování informací
     2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
       
    13. Licenční smlouvy
     1. Vzory licenčních smluv
     2. Výhradní licence
       
    14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
     1. Rozsudky
     2. Výdaje na soudy

    Další povinně zveřejňované informace
    Informace ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF, ___kB]

  • Kontakty

   • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
   • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
   • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
   • datová schránka: eujdqkg
   • bankovní účet školy: 1002307369/0800
   • IČ 46773312
   • IZO 102317143, REDIZO 600081435
   • příspěvková organizace
  • Přihlášení

Počet návštěv: 1947