|
 • Informace k zápisu 2024

  Vážení rodiče, těší nás  Váš zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu.
  Zápis se týká se dětí, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku šesti let a dětí s odkladem školní docházky. 

  Přijetí k základnímu vzdělávání

  • Termín zápisu je 16. a 17. dubna 2024 od 14. do 17. hodin. 
  • Už nyní Vám nabízíme možnost  se k zápisu telefonicky objednat (na konkrétní datum a čas). Neobjednaní budou po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.
  • Zákonný zástupce vyplní elektronický formulář žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce. Formulář vyplňují i ti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. 
  • Vyplněnou žádost vytiskněte a spolu s dalšími dokumenty (občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte) přineste k zápisu. 
  • V případě, že nemáte možnost vytisknout žádost, obraťte se nás, rádi Vám pomůžeme.
  • Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny dvě třídy po 26 žácích.
  • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

   

  Odklad školní docházky

  • V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.
   Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud tato doporučení zatím nemáte, vyplníte žádost o odklad a ostatní dokumenty doložíte později (nejdéle do 31.5.2023).
  • Kontakty

   • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
   • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
   • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
   • datová schránka: eujdqkg
   • bankovní účet školy: 1002307369/0800
   • IČ 46773312
   • IZO 102317143, REDIZO 600081435
   • příspěvková organizace
  • Přihlášení

Počet návštěv: 1315