|
 • Informace k zápisu 2023

  Vážení rodiče, těší nás  Váš zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu.
  Zápis se týká se dětí, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku šesti let a dětí s odkladem školní docházky. 

  Přijetí k základnímu vzdělávání

  • Termín zápisu je 18. a 19. dubna 2023 od 14. do 17. hodin. 
  • Už nyní Vám nabízíme možnost  se k zápisu telefonicky objednat (na konkrétní datum a čas). Neobjednaní budou po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.
  • Zákonný zástupce vyplní elektronický formulář žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce. Formulář vyplňují i ti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. 
  • Vyplněnou žádost vytiskněte a spolu s dalšími dokumenty (občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte) přineste k zápisu. 
  • V případě, že nemáte možnost vytisknout žádost, obraťte se nás, rádi Vám pomůžeme.
  • Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny dvě třídy po 27 žácích.
  • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

   

  Odklad školní docházky

  • V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.
   Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud tato doporučení zatím nemáte, vyplníte žádost o odklad a ostatní dokumenty doložíte později (nejdéle do 31.5.2023).
Počet návštěv: 743