|
 • Stránku připravujeme.

  Přijetí k základnímu vzdělávání

  Zápis do prvních tříd proběhne ___________________ od 14.00 do 17.00 hodin. Zájemci se
  mohou telefonicky objednat na čísle 416 735 797.

  • K zápisu přineste s sebou tyto doklady:
   • rodný list dítěte
   • svůj občanský průkaz
  • V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Můžete jej vytisknout, vyplnit a přinést s sebou k zápisu.
   • Žádost o přijetí podepíší oba zákonní zástupci (pokud je má dítě uvedené v rodném listu).

  Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny dvě třídy po ___ žácích.

  • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

  Odklad školní docházky

  • V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.
  • Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Žádost o odklad podepíší oba zákonní zástupci (pokud je má dítě uvedené v rodném listu).
Počet návštěv: 310