|
    • Uvítání nových prvňáčků
     • Uvítání nových prvňáčků

     •  

      Milí žáci, rodiče, prarodiče a další přátelé naší školy,

      srdečně Vás zveme na slavnostní uvítání našich nových žáků! Bude se konat v amfiteátru na našem školním hřišti dne 1. září 2021 v 8.00 hod. 

      Program:

      • slavnostní uvítání nových prvňáčků ředitelem školy
      • vystoupení klučičího přípravného pěveckého sboru
      • představení třídních učitelek a vychovatelek školní družiny
      • informace pro rodiče, žáci - prohlídka tříd

      Při nepříznivém počasí se přivítání uskuteční ve Varhanním sále školy, ale v tom případě s ochranou dýchacích cest. 

      PaedDr.Václav Hanč, PhD, ředitel

    • Přípravy na nový školní rok
     • Přípravy na nový školní rok

     • Milí přátelé, zdravíme Vás před zahájením nového školního roku 2021/2022! U nás na Boženě probíhají závěrečné přípravy na vyučování a my všichni doufáme, že ten letošní školní rok bude oproti tomu minulému „normální” a že budeme moci trávit s Vašimi dětmi celý školní čas! Už teď vymýšlíme, čím bychom nový školní rok ozvláštnili, aby vyučování bylo ještě účinnější a zábavnější. Moc Vám děkujeme za pochopení situace, kterou prožíváme v souvislosti s testováním. Víte, že opatření, která jsou proti šíření viru, jsme si nevymysleli a že je musíme dodržovat. V příloze této zprávy je dokument MŠMT, který určuje, jak mají školy postupovat vzhledem ke Covid-19. Na naší škole budeme v souladu s tímto materiálem a budeme realizovat screeningové testování žáků - 1., 6. a 9. září, (prvňáčky budeme testovat až 2.9.). Dále upozorňujeme na povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorech školy. Věřme, že opatření budou účinná a dočasná. Krásný nový školní rok!

      Srdečně zdraví V. Hanč a kol.

    • Běh v parku - 2021
     • Běh v parku - 2021

     • Ve středu 9.6. se v parku Jiráskovy sady uskutečnil dětský závod Běh v parku. Ze školní družiny běželo 106 dětí z 1.-3. tříd. Před startem dostal každý připínací placku s názevem soutěže a logem. Běžci startovali po trojicích. Všichni soutěžili s velkým nasazením a odhodláním a doběhli bez zranění. Vyhodnocení nebylo jednoduché, časy některých závodníků se lišily doslova o vteřiny. Byla udělena i cena fair play za ochotu. Jeden ze závodníků pomohl svému soupeři, kterému docházely síly, doběhnout do cíle, čímž se vzdal své šance na vítězství. Po vyhodnocení na každé dítě čekala sladká odměna. Děti si soutěž užily. Můžete se podívat do fotogalerie.

      František Kapusta a Tereza Fibichová

    • 9.a tvoří hudební nástroje
     • 9.a tvoří hudební nástroje

     • Žáci 9.a v rámci online výuky fyziky probírali teorii o zvukových jevech a vyzkoušeli si tvorbu jednoduchých hudebních nástrojů. Úkolem bylo vyrobit je z běžně dostupných materiálů, naladit a zahrát jednoduchou písničku. Vznikly tak nástroje strunné, bicí i dechové. Některé výsledky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

      Mgr. Olga Vojtíšková

    • Den čarodějnic ve školní družině
     • Den čarodějnic ve školní družině

     • V pátek 30.4. proběhl v ŠD Den čarodějnic. Děti  se těšily, až se obléknou do svých kostýmů různých pohádkových postav, a užijí si se spolužáky zábavné odpoledne. Pro všechny byly připraveny na stanovištích úkoly s čarodějnickou tématikou, např. namotávání pavouka, malování talismanů, učení se tematických slov v Aj s naším lektorem, který se do akce také zapojil. Za snahu získali kluci a holky odměny. Všichni jsme si odpoledne moc užili.

      Petra Přikrylová, vedoucí vychovatelka

    • Den Země 2021
     • Den Země 2021

     • Brouk školní se objevil na naší škole v rámci letošního Dne Země. 

      • Přírodopisné zařazení: Brouk školní
      • Kmen: šesťák
      • Podřád: vědožraví
      • Třída: hmyz 6.a a 6.b
      • Místo výskytu: škola

      Den Země je obvykle spojený s poznávacími výlety do přírody, sběrem odpadků v ulicích Litoměřic, návštěvou čističky odpadních vod, sběrného dvora atp. Letos jsme v rámci online výuky tvořili brouky, hmyzí domečky z recyklovaných materiálů. Brouci zdobí školu a z tvořivých šesťáků máme radost.

      Gabriela Rožec, Markéta Egreši, Miloslava Ladová

    • Skladatelé z 9.a
     • Skladatelé z 9.a

     • Na online hudební výchově se deváťáci seznamovali s prací v notačním programu. Zjistili, že si hudební dílo může vytvořit v podstatě každý. Společnými silami vzniklo dílo, které nám připomínalo zvuk větru, přístavu, lodí, majáku... Skladbu jsme tedy nazvali Přístavní vítr. Posuďte sami, jestli si při poslechu skladby představíte podobné obrazy.

      Miloslava Šlechtová

     • Důležité informace o provozu školy po 12. dubnu 2021 

     •  Vážení rodiče,  

      přinášíme Vám informaci, jak bude naše škola fungovat po 12. dubnu 2021 

      (od kdy je nařízena rotační výuka na 1. stupni).

      • V týdnu “A” - 12.4. - 16.4.  budou chodit  do školy třídy 1.A - 5.A.

       • Třídy 1.B - 5.B se budou vyučovat online.

      • V týdnu “B” - 19.4. - 23.4.  budou chodit  do školy třídy 1.B - 5.B.

       • Třídy 1.A - 5.A se budou vyučovat online.

      V tomto režimu se budou třídy střídat do odvolání.

      • Žáci budou mít při výuce chirurgické nebo nano roušky.  

      • Třídy druhého stupně budou dál pokračovat  v online výuce.

      • Pro žáky, kteří budou ve škole, platí již normální rozvrh.

      • Budeme dodržovat nařízení MZČR a udržovat homogenitu skupin.

      • Po příchodu do školy se budou žáci po názorné instruktáži sami testovat.

      • Rodiče těch žáků, kteří budou detekováni jako pozitivní, budou pozváni do školy a budou instruováni o povinnosti dalšího testování. Antigenní testy jsou orientační... 

      • Vyučování se budou moci účastnit pouze žáci s negativním výsledkem testu.

      • Rodiče, kteří s testováním žáků nesouhlasí, žádáme, aby nechali své děti doma, spojili  se s námi a my pro ně zajistíme další distanční výuku.

      • Dnes byly zveřejněny pro celou školu nové rozvrhy, které jsou  přizpůsobeny rotační výuce (týden A - týden B).

       • V EduPage se bude automaticky zobrazovat rozvrh pro daný týden.

       • Rozvrh souvisí s postupným  návratem  žáků  a zohledňuje i metodický pokyn MŠMT.

      Věříme, že se nám podaří zajistit plynulý a bezpečný návrat žáků do školy.  

      PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy   

     • Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

     • Přijetí k základnímu vzdělávání

      Zápis do prvních tříd letos proběhne elektronicky v termínu od 1. do 21. dubna 2021. 

      Zákonný zástupce nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce a následně tuto žádost podá. Formulář je dostupný zde.

      • Můžete využít tyto možnosti pro podání žádosti:
       1. do datové schránky školy;
       2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
       3. poštou (vytištěná a rukou podepsaná žádost);
       4. osobní podání ve škole, a to ve dnech 1. do 21. dubna 2021 (bez přítomnosti dětí) v kanceláři školy.

      K žádosti přiložíte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

      Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy po 26 žácích.

      Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

      Odklad školní docházky

      V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud tato doporučení zatím nemáte, doložíte je později (nejdéle do 31.5.2021). Podání žádosti učiníte opět jedním z výše uvedených způsobů.

      PaedDr. Václav Hanč, PhD.

    • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.
     • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.

     • Našimi dějinami putujeme již od počátku školního roku. Historie naší země je krásná a velmi pestrá. Jedním z nejvýznamnějších panovníků byl Karel IV. Zanechal zde mnoho architektonických skvostů a jeho moudrost a vzdělanost obdivují lidé dodnes. 

      I my jsme se nechali touto dobou unést a panu králi napsali dopisy. Pokusili jsme se napodobit královské korunovační klenoty, které jsou také bohatstvím naší země. Říká se, že historie se opakuje. Přejme si tedy, aby naše země začala opět brzy vzkvétat pod vedením někoho tak moudrého, vzdělaného a kreativního, jako byl právě “Otec vlasti”. Ve fotogalerii jsou naše výtvory, snad vás potěší stejně tak, jako těšily nás, když jsme je vytvářeli.

      Zdraví vás čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

    • Vzlínání barev - 2.b
     • Vzlínání barev - 2.b

     • Po Velikonocích si 2.b zkusila on-line pokus - vzlínání barev. Při pokusu lze využít barvy, které zbyly od barvení vajec. Do tří sklenic se rozpustí barvy: červená, žlutá a modrá. Mezi jednotlivé sklenice s barvami se postaví sklenice prázdná. Celkem 6 sklenic. Barvy se propojí stočenými papírovými kapesníčky. Do prázdných nádob odkapává barva smíchaná - fialová, zelená, oranžová. Červená a modrá totiž vytvoří fialovou barvu, žlutá a modrá vytvoří zelenou barvu, žlutá a červená se smísí do oranžové barvy. Toto je výsledek. Podrobný návod najdeš na YouTube: Kája a Bambuláček.

      Mgr. Jana Leníková

     • Naše Litoměřická

     • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole! 

      Václav Hanč, ředitel školy

     • Distanční výuka literatury

     • Hodiny literatury jsme si s deváťáky zpestřili tvořivou prací. Podle návodu autora Tristana Tzary Jak vytvořit dadaistickou báseň jsme se sami stali tvůrci. Vznikly zajímavé kaligramy. Kaligram je dílo, jehož písmena nebo celá slova jsou uspořádaná do obrazce, který vyjadřuje téma textu samotného. Podívejte se, co jsme vytvořili. Některá díla jsou vskutku zdařilá a dala by se měřit s umělci 1. poloviny 20. století, o kterých jsme se učili.

      Mgr. Miloslava Šlechtová

    • Hudební výchova distančně
     • Hudební výchova distančně

     • Na naší základní škole mají žáci v současném rozvrhu distanční výuky i hodinu hudební výchovy. Nerezignovali jsme na vzdělávání v estetických předmětech, i když zcela nenahradíme všechny formy výuky, které se mohou uskutečnit pouze ve škole v hodinách. Snažíme se do výuky zařazovat i praktické aktivity. Ukázkou takové práce je Havana s rytmickým doprovodem 9.a. Děti se natočily samy v domácím prostředí, video poslaly a mohlo se začít s lepením jednotlivých sól do orchestru složeného ze samých rukou.

      Miloslava Šlechtová

     • Online odpoledne otevřených dveří - čtvrtek 11.03.2021

     • Připojit se můžete z počítače, notebooku, tabletu či chytrého mobilního telefonu.

      K dispozici Vám bude ředitel školy PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., případně zástupci ředitele Mgr. Josef Kupka a Mgr. Martin Hrdina.

      Připojíte se kliknutím na následující odkaz (nebo zadáním kódu do aplikace Google Meet):

      Můžete si prohlédnout fotografie školních učeben a družiny.

      Další informace k připojení

      • Pro připojení pomocí počítače budete potřebovat internetový prohlížeč - např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari nebo Microsoft Edge.
      • Pro připojení pomocí mobilu či tabletu se systémy Android nebo iOS budete potřebovat aplikaci Google Meet, zdarma dostupnou z Google Play či Apple App Store.
     • Virtuální exkurze do jaderné elektrárny - 9. ročníky

     • Pro zpestření distanční výuky jsme využili nabídku Skupiny ČEZ a společně s devátými ročníky jsme „navštívili“ Jadernou elektrárnu Dukovany. Absolvovali jsme virtuální prohlídku se zajímavým výkladem. Paní průvodkyně v průběhu kladla otázky, kterými nás nutila k zamyšlení nad touto problematikou. Žáci si tak porovnali poznatky získané ve škole na začátku tohoto školního roku se skutečností. Prohlídka končila malým testem s drobnou odměnou a pozváním ke skutečné návštěvě elektrárny.

      Mgr. Olga Vojtíšková

Počet návštěv: 20259