|
    • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.
     • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.

     • Našimi dějinami putujeme již od počátku školního roku. Historie naší země je krásná a velmi pestrá. Jedním z nejvýznamnějších panovníků byl Karel IV. Zanechal zde mnoho architektonických skvostů a jeho moudrost a vzdělanost obdivují lidé dodnes. 

      I my jsme se nechali touto dobou unést a panu králi napsali dopisy. Pokusili jsme se napodobit královské korunovační klenoty, které jsou také bohatstvím naší země. Říká se, že historie se opakuje. Přejme si tedy, aby naše země začala opět brzy vzkvétat pod vedením někoho tak moudrého, vzdělaného a kreativního, jako byl právě “Otec vlasti”. Ve fotogalerii jsou naše výtvory, snad vás potěší stejně tak, jako těšily nás, když jsme je vytvářeli.

      Zdraví vás čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

    • Vzlínání barev - 2.b
     • Vzlínání barev - 2.b

     • Po Velikonocích si 2.b zkusila on-line pokus - vzlínání barev. Při pokusu lze využít barvy, které zbyly od barvení vajec. Do tří sklenic se rozpustí barvy: červená, žlutá a modrá. Mezi jednotlivé sklenice s barvami se postaví sklenice prázdná. Celkem 6 sklenic. Barvy se propojí stočenými papírovými kapesníčky. Do prázdných nádob odkapává barva smíchaná - fialová, zelená, oranžová. Červená a modrá totiž vytvoří fialovou barvu, žlutá a modrá vytvoří zelenou barvu, žlutá a červená se smísí do oranžové barvy. Toto je výsledek. Podrobný návod najdeš na YouTube: Kája a Bambuláček.

      Mgr. Jana Leníková

     • Naše Litoměřická

     • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole! 

      Václav Hanč, ředitel školy

     • Distanční výuka literatury

     • Hodiny literatury jsme si s deváťáky zpestřili tvořivou prací. Podle návodu autora Tristana Tzary Jak vytvořit dadaistickou báseň jsme se sami stali tvůrci. Vznikly zajímavé kaligramy. Kaligram je dílo, jehož písmena nebo celá slova jsou uspořádaná do obrazce, který vyjadřuje téma textu samotného. Podívejte se, co jsme vytvořili. Některá díla jsou vskutku zdařilá a dala by se měřit s umělci 1. poloviny 20. století, o kterých jsme se učili.

      Mgr. Miloslava Šlechtová

    • Hudební výchova distančně
     • Hudební výchova distančně

     • Na naší základní škole mají žáci v současném rozvrhu distanční výuky i hodinu hudební výchovy. Nerezignovali jsme na vzdělávání v estetických předmětech, i když zcela nenahradíme všechny formy výuky, které se mohou uskutečnit pouze ve škole v hodinách. Snažíme se do výuky zařazovat i praktické aktivity. Ukázkou takové práce je Havana s rytmickým doprovodem 9.a. Děti se natočily samy v domácím prostředí, video poslaly a mohlo se začít s lepením jednotlivých sól do orchestru složeného ze samých rukou.

      Miloslava Šlechtová

     • Online odpoledne otevřených dveří - čtvrtek 11.03.2021

     • Připojit se můžete z počítače, notebooku, tabletu či chytrého mobilního telefonu.

      K dispozici Vám bude ředitel školy PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., případně zástupci ředitele Mgr. Josef Kupka a Mgr. Martin Hrdina.

      Připojíte se kliknutím na následující odkaz (nebo zadáním kódu do aplikace Google Meet):

      Můžete si prohlédnout fotografie školních učeben a družiny.

      Další informace k připojení

      • Pro připojení pomocí počítače budete potřebovat internetový prohlížeč - např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari nebo Microsoft Edge.
      • Pro připojení pomocí mobilu či tabletu se systémy Android nebo iOS budete potřebovat aplikaci Google Meet, zdarma dostupnou z Google Play či Apple App Store.
     • Virtuální exkurze do jaderné elektrárny - 9. ročníky

     • Pro zpestření distanční výuky jsme využili nabídku Skupiny ČEZ a společně s devátými ročníky jsme „navštívili“ Jadernou elektrárnu Dukovany. Absolvovali jsme virtuální prohlídku se zajímavým výkladem. Paní průvodkyně v průběhu kladla otázky, kterými nás nutila k zamyšlení nad touto problematikou. Žáci si tak porovnali poznatky získané ve škole na začátku tohoto školního roku se skutečností. Prohlídka končila malým testem s drobnou odměnou a pozváním ke skutečné návštěvě elektrárny.

      Mgr. Olga Vojtíšková

    • Výtvarná výchova online - 6.b
     • Výtvarná výchova online - 6.b

     • Nejde o to distanční výuku jen přežít, ale také si ji užít. Třída 6.b dokázala, že to jde. Při online třídnických hodinách jsme se pustili do malby temperami. Inspiroval nás přírodopis, kde šesťáci právě probírají buňky. Jsme doma kvůli řádícím buňkám koronaviru, a tak jsme nemohli jinak, než je zkusit namalovat. Došlo však i na buňky kmenové. Ve fotogalerii posuďte, jak se 6.b povedly.

      Mgr. Gabriela Rožec

     • Deváťáci na workshopu s Památníkem Terezín

     • Naši žáci jsou pro nás na prvním místě! Neustále se snažíme distanční výuku zlepšovat a obohacovat, aby byla pro děti stejně tak zajímavá jako přínosná. A to nejen formou našich workshopů, ale také ve spojení s jinými organizacemi. Díky tomu se například dnes žáci devátých ročníků, při hodině dějepisu s panem učitelem Jiřím Kombrzou, zúčastnili online přednášky vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. Děkujeme za tuto možnost, bylo to velmi přínosné a obohacující nejen pro děti.

      PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

    • Ledové tvoření čtvrťáků
     • Ledové tvoření čtvrťáků

     • Venku mrzne, všude kolem se sype bílá nádhera. Využili jsme mrazivé počasí k ledovému kouzlení. Děti měly za úkol vytvořit ledové ozdoby. Jejich práce jsou krásné a kdybychom byli spolu ve škole, jistě bychom si jimi vyzdobili i naše okolí. Nyní s nimi zkrášlíme náš web a potěšíme vaše smysly.

      Čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

    • Pokračujeme ve vylepšování výuky
     • Pokračujeme ve vylepšování výuky

     • Naši žáci mají nově možnost účastnit se keramických workshopů, které pro ně škola připravila. Týkají se žáků  2. stupně a vede je asistentka pedagoga Miloslava Ladová. Během šesti odpolední se seznámí s prací s keramickou hlínou, připraví si své výrobky a ty jim potom budou vypáleny a glazovány. „Chceme našim žákům  pokračující on line výuku zpestřit a ozvláštnit“, říká ředitel školy PaedDr.Václav Hanč. Současná doba je pro všechny velmi náročná, např. pěvecké sbory Páni kluci a Puellae cantantes i jejich přípravná oddělení zkouší on line a pedagogové školy stále vymýšlí nové aktivity, kterými se snaží své žáky motivovat k práci. Rodiče budoucích prvňáčků mohou už v současné době telefonicky registrovat své děti k zápisu.

      Mgr. Martin Hrdina, zástupce ředitele 

    • Reklama na Božku aneb rozvoj komunikační schopnosti - 4. a 5. třídy
     • Reklama na Božku aneb rozvoj komunikační schopnosti - 4. a 5. třídy

     • Naši šikovní čtvrťáčci a páťáčci dostali za úkol vytvořit plakát, reklamní leták či reklamu na naši školu. Poradili si se zadáním nad očekávání. Projevili kreativitu, zapojili fantazii a představivost a v někom se probudilo i tzv. básnické střevo. Při prohlížení krásných prací mi plesalo srdce, texty byly zábavné a mnohé práce mě i dojaly. Ráda se s vámi o ně podělím a jistě si uděláte obrázek o tom, jaký vztah mají naše děti ke škole, kde se nejen učí. Možná reklamy, které doprovázejí tento text budou pro budoucí prvňáčky vodítkem, kam a kterou cestou se vydat v nadcházejících letech :-).

      Děti ze čtvrtých a pátých tříd s paní učitelkou Evou S.

     • Vítejte na online dni otevřených dveří - 28. ledna 14.00-17.00 hodin

     • Připojit se můžete z počítače, notebooku, tabletu či chytrého mobilního telefonu. K dispozici Vám budou:

      • ředitel školy PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.,
      • zástupce ředitele Mgr. Josef Kupka,
      • zástupce ředitele Mgr. Martin Hrdina.

      Připojíte se kliknutím na následující místnost (nebo zadáním kódu do aplikace Google Meet):

      Můžete si prohlédnout fotografie školních učeben a družiny.

      Další informace k připojení

      • Pro připojení pomocí počítače budete potřebovat internetový prohlížeč - např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari nebo Microsoft Edge.
      • Pro připojení pomocí mobilu či tabletu se systémy Android nebo iOS budete potřebovat aplikaci Google Meet, zdarma dostupnou z Google Play či Apple App Store.

       

    • Sněhuláčci ve 4.B
     • Sněhuláčci ve 4.B

     • Společné sněhové radovánky nás letos asi minou, ale my jsme si je udělali s dětmi alespoň online (no jak jinak v dnešní době). Děti se pustily do staveb a jak sami uvidíte, jejich fantazie a představivost je bujará. Je skvělé, že se děti do všeho zapojují alespoň takto na dálku a sdílí s námi jejich zimní radovánky. Snad se vám naše stavbičky budou líbit a třeba i pro vás budou malou inspirací.

      Čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

    • Výtvarné práce žáků 6.a
     • Výtvarné práce žáků 6.a

     • Vedle distanční výuky a plnění školních povinností žáci 6.a nezaháleli a vytvořili několik povedených výtvarných prací. Rozvíjeli svoji fantazii a vyzkoušeli si hned několik výtvarných technik, například frotáž, proláž (též známá jako roláž) a zapouštění barev do vlhkého papíru. Věřím, že ve svém tvoření na chvilku zapomněli na vnější svět a nabrali síly k další pilné práci. Jsem ráda, že se o pár těchto prací mohu podělit také s Vámi.

      Markéta Egreši, třídní učitelka 6.a

    • Zamyšlení nad svým já ve 4. a 5. třídách
     • Zamyšlení nad svým já ve 4. a 5. třídách

     • V rámci distanční dramatické výchovy jsem zadala dětem vypracovat myšlenkovou mapu, která se zaměřuje na jejich osobu. 
      Pro mnohé z nás není jednoduché hovořit nebo psát o sobě, o svých přáních, o svých úspěších či prohrách. I to však posiluje identitu dítěte, která se formuje především v mladším školním věku. Děti dle svého uvážení zpracovaly téma originálně a podle svých představ. Splnily tak své i mé očekávání  a jak sami uvidíte, jejich hodnoty a postoje jsou ovlivněné dnešní situací a dobou. Ráda se s nimi podělím o jejich životní radosti i strasti, přesně tak, jak to chodí i v reálném životě. 
      Práce jsou povedené a ve fotogalerii je malá ukázka. Přeji Všem hodně sil a pozitivních dní v novém roce.

       paní učitelka Eva S. a třídy 4.A, 4.B, 5. A a 5.B

    • Školní kolo olympiády z českého jazyka
     • Školní kolo olympiády z českého jazyka

     • Ani v ,,covidovém období" naši šikovní žáci nezahálejí a zapojují se do soutěží a olympiád, které jsou vyhlášené distanční formou. V prosinci proběhlo například školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 7 žáků osmých a devátých tříd. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Matyáš Ženkl a Anna Burešová, kteří společně obsadili 1. místo a postupují do okresního kola. Na 2. místě se opět společně umístili Marie Chrudimská a Ondřej Valušek, na 3. místě Vilém Učík. Pro realizaci školního kola jsme využili naše prostředí Google Workspace, ve kterém jsme žákům nasdíleli zadání prostřednictvím Google Formulářů, do nichž mohli rovnou vkládat své řešení a vše jednoduše odeslat. Postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole a všem zúčastněným děkujeme.

      Mgr. Tomáš Zika

Počet návštěv: 51378