|
    • Předvánoční čas v rouškách (4.b v předvánočním veselí)
     • Předvánoční čas v rouškách (4.b v předvánočním veselí)

     • Ano, je to realita. Asi nás nikoho ani ve snu nenapadlo, že si budeme z poloviny zakrývat tvář, nebudeme se smět volně pohybovat, nebudeme moci zpívat koledy a hrát různé pohybové hry. Zní to opravdu smutně a děsivě, ale věřte, že i přes všechna tato opatření my učitelé a děti jsme se do školy opravdu těšili a vážíme si toho, že můžeme být se svými dětmi ve svých třídách. Učíme vše jak se dá, děti se snaží a rodiče s námi skvěle spolupracují. 
      U nás ve 4.b jsme společnými silami chtěli navodit krásnou prosincovou atmosféru, abychom vykouzlili úsměvy na tvářích našim dětem. Nejednou se nám to podařilo a já za to děkuji rodičům, kteří výborně spolupracovali, reagovali na má přání a ve všem mě i děti podporovali. Oslavili jsme narozeniny spolužačky, oslavili svátek Lucinky, Barunky, Ondřeje a Adámka. Před příchodem Mikuláše jsme plnili úkoly s čertovskou tématikou. Hledali jsme jejich sourozence, rozkrývali jejich zájmy, výšku a také oblíbené pochoutky. Pobavila nás jména čertíků. Za úspěšné vyluštění nás čekala Mikulášská odměna. 
      V posledním prosincovém týdnu jsme nezapomněli ani na naše lesní zvířátka. Do lesa jsme jim donesli jablíčka, mrkev, usušené pečivo a jiné dobrůtky. V pátek jsme se museli předčasně rozloučit. Uspořádali jsme si malou třídní besídku s dárečky. Děti si také vyrobily svícen, který si pak odnesly domů. 
      Velké poděkování patří především rodičům a dětem za skvělou spolupráci a přípravu všeho potřebného. Velké díky bych chtěla také vyjádřit vedení školy, které nám upravilo rozvrh tak, abychom vše zvládli a  mohli se pohybovat více venku. Vše organizují tak, aby bylo chráněné zdraví nás všech. 
      Věřím, že rozkrojené jablíčko s hvězdičkou nám přinese věští pohodu, štěstí a zdraví. Mějte krásný vánoční čas a v novém roce se všichni ve zdraví a s úsměvem na tváři sejdeme.

      Čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

    • Velký úspěch naší školy
     • Velký úspěch naší školy

     • Naše škola byla v minulých dnech vybrána mezi několik škol, které budou obdarovány nadací Karel Komárek Family Foundation a obdrží klavírní křídlo.
      Na základě rozhodnutí odborné komise, ta vybrala ze 152 žádostí 11 škol, které na přelomu roku zdarma obdrží klavíry odmítnuté čínským odběratelem. Klavíry koupila rodinná nadace Karla Komárka (KKFF) od společnosti Petrof. Zásilka nástrojů pro Čínu měla hodnotu 200 000 € (5,3 milionu korun).
      Těší nás, že se podařilo, že jednou z obdarovaných škol bude Božena - jediná ZŠ mezi vybranými školami (týkalo se ZUŠ a ZŠ s rvhv).
      Jak říká Dr. Václav Hanč: „Zpracování grantu bylo takovým ohlédnutím za minulými 10 lety naší práce. V této složité době je to obrovská vzpruha a těšíme se na koncerty v našem Varhanním sále“.

      Mgr. Martin Hrdina

     • Aukce místo Adventního jarmarku

     • Milí přátelé, letos se z pochopitelných důvodů nebude konat náš Adventní jarmark. Protože ale víme, že je mezi námi řada velmi šikovných lidí, rozhodli jsme se, že vyhlásíme aukci! Bude to aukce výrobků našich žáků, jejich rodičů a přátel. Bude probíhat na Facebooku školy. Výrobky s adventní tématikou si budou moci zájemci zakoupit, a podpořit tak dobrou věc. Celý výtěžek bude věnován 2 organizacím: litoměřickému Hospici sv. Štěpána a organizaci Cesta za snem podporující handicapované děti. Chci Vás požádat - podpořte dobrou věc!

      Zdraví a hodně zdraví přeje V.Hanč

    • Časté dotazy ohledně připojení k online výuce
     • Časté dotazy ohledně připojení k online výuce

      • Jak se přihlásím do učebny Google Classroom?
       Přihlásím se pomocí pozvánky zaslané vyučujícím na můj školní e-mail. Postup je názorně popsán např. v tomto dvouminutovém videu.
      • Kde najdu odkazy na online hodiny (videokonference Google Meet)?
       V každé učebně v záhlaví kurzu bude uveden příslušný odkaz, podobně jako na tomto obrázku.
      • Který webový prohlížeč potřebuji pro připojení k učebně a k videokonferenci?
       Google garantuje spolehlivou funkčnost v těchto prohlížečích: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
      • Nemám k dispozici počítač. Jak se připojím z tabletu nebo mobilního telefonu se systémem Android či iOS?
       Pomocí zdarma dostupných aplikací Google Classroom a Google Meet, které si nainstaluji z příslušného obchodu Google Play či Apple App Store.
      • Jsem na Boženě nový(á) a chtěl(a) bych se o učebně dozvědět více.
       Můžeš se podívat např. na videa ze stránky Grow with Google, která popisují práci s aplikacemi z pohledu žáků.
    • Šikulky ze 4.B
     • Šikulky ze 4.B

     • I v této nelehké době mohou vznikat takové krásné práce, o které se chci s vámi podělit. S mými čtvrťáčky jsem začala ve škole tvořit lapbook na téma živá příroda. Bohužel nás nemilá situace vyhnala ze školních lavic, a tak si děti tuto knihu dotvářejí doma na základě informací, které si předáváme online výukou. Jsou moc šikovné a zaslouží si velkou pochvalu. Věřím, že i vás potěší tyto krásné práce.

      Čtvrtábéčko s paní uč. Evčou

    • Stmelovací den 6.a
     • Stmelovací den 6.a

     • Dnešní slunečný den jsme společně strávili stmelováním třídního kolektivu na Střeleckém ostrově. Dozvěděli jsme se o sobě nové informace, které nás leckdy překvapily. Při plnění úkolů, kdy jsme tvořili živá sousoší (a někteří na to šli skutečně od lesa :-) ) a přecházeli po kamenech přes řeku, jsme se nejen společně pobavili, ale také důkladně protáhli. I když jsme nebyli v plném počtu, den se zdařil a my se těšíme, jak své vztahy utužíme v květnu na ozdravném pobytu. Na druhém stupni nás čeká jistě plno práce, ale věříme, že i zábavy. Děkujeme panu učiteli Zikovi za přípravu a vedení aktivit. 

      třída 6.a
       

    • Stmelovací den 6.b
     • Stmelovací den 6.b

     •  

      Seznamovací pobyt jsme museli odložit a tak tak si naše třída uspořádala stmelovací den na Střeleckém ostrově. Tvořili jsme živá sousoší, přecházeli vodu přes kameny a zjišťovali, jak dobře se známe. Nechyběla nám dobrá nálada, nadšení ani trpělivost. V květnu bychom rádi zkusili, zda spolu vydržíme i celý týden. Věříme, že covid už nám druhý pokus nezkazí. Základy jsme postavili a před sebou máme 4 roky spolupráce. Držme si palce. Děkujeme panu učiteli Zikovi za přípravu tohoto dne.

      třída 6.b.

    • Září ve 4.B aneb my se do toho opět ponoříme
     • Září ve 4.B aneb my se do toho opět ponoříme

     • Rozjezdy nejsou jen pro hvězdy. Pro nás, žáčky čtvrťáčky, není rozjezd po tak dlouhé době až tak jednoduchý. Avšak, aby byl příjemnější, připravuje pro nás paní učitelka s paní asistentkou spoustu aktivit venku a také volí zábavné formy vyučování, aby nás hned v začátku neodradily. 
          V září jsme využili krásných podzimních dnů ve výuce geometrie. Hledali jsme zástupce těles v našem okolí a také sestavovali rovinné obrazce. Ani jiné předměty jsme však neošidili. Venku jsme si užili i vlastivědu, ve které se seznamujeme s časovou osou a s časovými údaji. 
      V přírodovědě jsme odhalili, co patří do neživé přírody a také vše prozkoumali v okolí naší školy. 
          Novinkou pro nás byly čtenářské dílny, které realizujeme v naší útulné čítárně. Pracujeme s vlastními knížkami a dozvídáme se o postavách a prostředí příběhu to, co jsme si před tím ani neuvědomovali. 
          Společně jsme také oslavili příchod podzimu. Přišli jsme do školy oblečeni v jeho barvách. Někteří z nás si připravili povídání o podzimní rovnodennosti, jiní zjistili jaké se slaví svátky a kteří malíři ztvárnili podzim. V českém jazyce jsme sestavili z přeházených písmen slovo listopad a z jejich písmen pak další slova. Slovo list jsme užili jako slovo mnohoznačné ve větách. Podle hmatu jsme odhalovali podzimní přírodniny. V matematice jsme řešili početní řetězce v barvách podzimu. Jak se nám vše dařilo a jak nás vše bavilo, to o nás vypoví obrázky, které jsme tvořili z nasbíraných přírodnin a také fotografie, které si určitě prohlédněte.
      Přejeme krásné podzimní dny.

      Vaše čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou a asistentkou Blankou

    • Jak jsme připraveni na případnou distanční výuku? 
     • Jak jsme připraveni na případnou distanční výuku? 

     • Situace v České republice se díky epidemii Covidu nevyvíjí příliš slibně. Samozřejmě si přejeme, aby naše  škola zůstala stále otevřená a mohli jsme se nejen s našimi žáky běžně setkávat a vyučovat přímo v naší krásné budově. Jedna stránka je naše přání a druhou ukáže čas...
      Už v  březnu jsme se rozhodli, že nepůjdeme cestou ostatních škol, kdy učitelé mnohdy posílali dětem úkoly různými informačními kanály. To v praxi často vypadalo tak, že rodiče po návratu z práce nastoupili na "druhou směnu" a dělali s dětmi školní práci, čímž suplovali práci učitelů... Nehledě na to, že tisk zadaných úkolů z různých komunikátorů bývá náročný...
      My jsme si už na jaře stanovili priority a zvolili hlavní komunikační platformu EduPage. Hodiny jsme následně vedli prostřednictvím špičkových technologií G Suite for Education od Google. To jsou systémy, které ve škole dlouhodobě využíváme a proto jsme byli výrazně dále, než řada jiných škol.
      Ani v současné době neleníme a pečlivě se připravujeme na případnou distanční výuku. Na rozdíl od letošního jara jdeme ještě více cestou digitalizace, která se ukázala jako nejlepší cesta, když nám vláda nařídila ze dne na den uzavřít školu. Osvědčené cesty neopouštíme, ale rozšiřujeme i do nižších ročníků. Komunikace a připojování k případné online výuce tak bude pro všechny snazší.
      Založili jsme školní účty G Suite pro každé dítě v naší škole, tedy od 1. do 9. tříd. Žáky od 3. tříd výše se systémem seznamujeme ve škole a u těch nejmenších, prvnáčků a druháčků, poskytneme přístupové údaje rodičům v případě potřeby distanční výuky. Dále jsme vytvořili účty ve školním systému EduPage dětem od 4. ročníků výše. U dětí od 1. do 3. tříd máme pocit, že jedničku v klasické žákovské knížce či v notýsku nic nenahradí. Rodiče všech dětí ve škole účty samozřejmě mají.
      Jak vidíte, na případnou distanční výuku jsme připraveni.

      Přejeme Vám všem i sobě pohodový školní rok bez komplikací a pevné zdraví.

      Josef Kupka, zástupce ředitele školy 

     • Čtvrťáci chtějí získat průkaz mladého cyklisty!

     • Jen pár dní po přivítání ve školních lavicích již usilujeme o to stát se dobrými cyklisty, kteří budou bezpečně jezdit po dopravních komunikacích.
      Na dopravním hřišti nás pan lektor seznámil s povinným a doporučeným vybavením jízdního kola. Poté nás rozdělil do třech skupin. Každá se zabývala něčím jiným. Jedna skupinka měla zkušební jízdy, druhá se zdokonalovala ve znalosti dopravních značek a třetí, skupinka chodců, trénovala přecházení vozovky a chování na chodnících v blízkosti silnic. Celé dopoledne bylo velice zábavné a hlavně poučné. Velkou odměnou pro nás byla pochvala pana lektora a paní učitelky. Prý bychom jízdy zvládli úplně všichni. Máme radost z každého úspěchu. No a vy se pak nebudete muset bát, pustit nás na silnice a budete vědět, že budeme chránit sebe i ostatní účastníky dopravy. Když budeme pilně trénovat, třeba nás jednou uvidíte i na Tour de France ve žlutém trikotu. Popřejme si hodně najetých bezpečných kilometrů.

      Vaši čtvrťáci s paní učitelkou Evou

     • Hygienická pravidla pro nový školní rok na Boženě

     • Vážení rodiče!
      Zdravíme Vás před zahájením nového školního roku a jsme rádi, že jej můžeme začít běžným způsobem (i když s určitými hygienickými pravidly). Škola už je plně připravena na dodržení zvýšených hygienických požadavků. 
      V souvislosti s nimi Vás chceme požádat, abyste se seznámili s manuálem MŠMT, podle kterého bude i naše škola od září fungovat a který je zveřejněn zde.


      Nejdůležitější dle našeho mínění je:

      • Neposílat dítě s příznaky virového onemocnění do školy.
      • Pokud se příznaky virového onemocnění objeví v průběhu dne, budeme Vás kontaktovat a bude nutné, abyste si jej urychleně vyzvedli a informovali jeho ošetřujícího lékaře.
      • Chceme Vás požádat, aby Vaše děti měly s sebou v tašce (a v igelitovém obalu) roušku - ta není ve škole povinná, použili bychom ji jen v případě potřeby.

      Děkujeme Vám za podporu a těšíme se na spolupráci!


      PaedDr. Václav Hanč, PhD., ředitel školy

Počet návštěv: 51383