|
    • Adventní jarmark
     • Adventní jarmark

     • Charitativní jarmark byl plný krásných okamžiků a setkání!🥰 Moc děkujeme všem úžasným rodičům a přátelům za neskutečnou podporu, velmi si toho vážíme! Chtěla bych zde ale poděkovat hlavně dětem. Všem žákům za krásné výrobky, vystoupení a zapojení do přípravy a prodeje, sedmákům jak výborně se postarali o naše chuťové pohárky, osmákům za skvěle připravenou zábavu pro menší spolužáky a fotokoutek, deváťákům za opravdu úžasnou pomoc s přípravou, organizací i úklidem!❤️ Všem pedagogům za pomoc a podporu! Také děkujeme Lorefa Kafe za zapůjčení stolů a dalšího vybavení! 

      Výdělek našeho jarmarku je neskutečných 60000,- Kč!

      Rozdělíme ho pro Diakonii, Centrum náhradní rodinné péče a SOZLit, všechny organizace pozveme ke slavnostnímu předání ještě v prosinci.

      Krásný a pohodový advent všem

      M. Ladová

       

    • Srdcař z Boženy
     • Srdcař z Boženy

     • Na Boženě je hodně srdcařů, ale jen jeden má to pravé ocenění Srdcaře roku 2022. V anketě města Litoměřice ho získal náš kolega, učitel Jan Fibich. Dlouhodobě podporuje Hospic svatého Štěpána, spoluorganizuje Běh pro hospic a v letošním roce koordinoval virtuální část běhu Školy běží pro hospic. Gratulujeme a děkujeme.

      Mgr. Miloslava Šlechtová

    • Mediální den 2022
     • Mediální den 2022

     • V pondělí 7. 11. se naše škola zaměřila na média všeho druhu, probíhal totiž druhý projektový den tohoto školního roku - Mediální den. 
      První stupeň zůstal „doma" v Litoměřicích. Menší děti přijelo navštívit Sváťovo dividlo. Žáci se zabývali novinovými články a titulky, tvořili třídní knihu, inspirací jim byla návštěva knihovny. Jiní se účastnili umělecké dílny v galerii. 
      Druhý stupeň se rozjel do Ústí nad Labem a Prahy. Tato města nám nabídla zákulisí Hudebního divadla Karlín, Českého rozhlasu Sever, filmové Aeroškoly nebo kina Hraničář. V Hraničáři řešily deváté ročníky internet jako médium. Zhlédly film V síti s následnou přednáškou a diskutovaly o dané problematice. 
      Žáci po celý den jen pasivně nepřijímali informace, ale aktivně pracovali, debatovali a tvořili. Výsledné práce tříd, např. kniha třídy, rozhlasové nahrávky, filmová dílka, budou hezkou vzpomínkou na Mediální den 2022.

      Mgr. Miloslava Šlechtová

    • Slavnostní koncert k 25. výročí Litoměřické notičky
     • Slavnostní koncert k 25. výročí Litoměřické notičky

     • V pátek 14. 10. 2022 se sbory z naší školy předvedly na koncertě, který se konal ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřic. Oslavily tím čtvrtstoletí našeho sborového festivalu.
      Postupně se představily sbory: Sedmikrásky, Čmeláčci, Pampelišky, Barvičky, Kluci a Kocouři, Dráčci, Modrásci, Páni kluci a Puellae cantantes. Na závěr společně zazpívaly Litoměřickou z Boženy. Zcela zaplněný největší sál ve městě odměnil malé i větší zpěváky potleskem ve stoje a ocenil tak jejich skvělé výkony.

      Josef Kupka

    • Orientační běh
     • Orientační běh

     • Ve čtvrtek 06.10. se žáci naší školy zúčastnili orientačního běhu ve Vědomicích u Roudnice nad Labem. Největší zastoupení měly kategorie 9. a 8. tříd, ale nejúspěšnější byli mladší děti. 1. místo vybojoval Antonín Šerák, 2. místo Adéla Jelínková a 3. místo  Emilie Zachová (všichni 3.b). Jana Vokálková ze 4.b skončila na 2. místě. Našim reprezentantům děkujeme!

      Jana Leníková

    • Okresní kolo v přespolním běhu v Ploskovicích 5. 10. 2022
     • Okresní kolo v přespolním běhu v Ploskovicích 5. 10. 2022

     • Do okresního finále se zapojilo 17 dětí z naší školy. Závod proběhl za slunečného počasí v areálu ploskovického parku. Na výborném prvním místě skončily Sofie Beránková 5.b a Tereza Hrnčířová 9.b, na třetím místě se umístila Marie Mačajová 5.a.
      Ani závod družstev nevyšel pro naši školu naprázdno. Na druhé místo v soutěži družstev dosáhly dívky z 5. tříd ve složení Beránková, Mačajová, Šarkőzy a Žáčková a na třetí místo dívky z 8. a 9. tříd ve složení Hrnčířová, Kostelníková, Richterová, Hyšplerová a Krchová.
      Chlapci na medailové umístění nedosáhli, ale mezi nejlepšími ve svých kategoriích doběhli Jakub Klíma 5.a a Rudolf Kupka 8.b.

      Pavlína Živcová

    • Den divočiny
     • Den divočiny

     • 27. září si žáci naší školy užili projektový Den divočiny, který nově spojuje dřívější dny turistiky a zvířat. Paté a sedmé ročníky si mohly vybrat z nabídky pěších výletů, na kterých plnily připravené úkoly. Osmáci navštívili psí útulek a deváťáci pomáhali učitelům s přípravou pohádkového lesa pro druhé třídy a dopravní výchovou pro čtvrťáky. Další třídy se seznamovaly s péčí o kočky, dravce a řada z nich pracovala na projektech týkajících se různých druhů zvířat. A i když se pohádkový les změnil na školní pohádkový suterén, tak se celý den vydařil a to nejen díky tomu, že se umoudřilo i počasí.

      V. Hanč

    • Cyklopeloton litoměřických škol
     • Cyklopeloton litoměřických škol

     • Ve čtvrtek 22. září jsme se zúčastnili již tradičního Cyklopelotonu litoměřických škol. Akci uspořádalo Zdravé město Litoměřice v rámci Evropského týdne mobility. Peloton čítající odhadem 140 cyklistů startoval na Mírovém náměstí a pokračoval do Třeboutic na Wakeboard. Tam si děti zasoutěžily v jízdě zručnosti, zdravovědě, znalosti dopravních značek a dalších disciplínách. Akce se vydařila, počasí jsme měli na objednávku a občerstvení bylo výborné :-) .

      Velice děkujeme všem organizátorům akce ze Zdravého města, Městské policie i zdravotníkům. 

      Josef Kupka a Pavlína Živcová

    • Vědecká show na GJJ
     • Vědecká show na GJJ

     • Žáci 4. tříd navštívili vědeckou show na Gymnáziu Josefa Jungmanna. Děti zkoumaly vlastnosti látek, na závěr si pochutnaly na zmrzlině vyrobené pomocí dusíku. Byla to velmi zajímavá a přínosná akce. Děkujeme paní Mgr. Marschallové.

      Mgr. Martina Agstenová

    • Výlet za odměnu
     • Výlet za odměnu

     • Žáci 5.-9. tříd, kteří svým aktivním přístupem nasbírali v tomto školním roce nejvíce pochval, např. za reprezentaci školy nebo práci pro třídu, jeli na tradiční výlet za odměnu.

      Letos jsme se vydali do liberecké IQLANDIE, kde si žáci vyzkoušeli vesmírné vozítko, pohráli si s vodním korytem, otestovali kapacitu svých plic, pozorovali optické klamy a mnoho dalšího. Na závěr jsme si cestu autobusem zpříjemnili zpěvem.

      Eliška Jirásková

    • Do života bez karambolu
     • Do života bez karambolu

     • Než vypustíme deváťáky do světa, zažili si na Zahradě Čech situace, ve kterých šlo o jejich bezpečnost. Seznámili se s činností různých organizací i státních záchranných složek. Vyzkoušeli si, jakou fyzickou zdatnost by museli splnit, aby se dostali k policii. Viděli policejní psy, a dokonce téměř reálný zásah i se střelbou. A že se netrefí ani mezi dva kužely, to si vyzkoušeli díky speciálním alkoholovým a drogovým brýlím, naštěstí jsme nemuseli porušit zákon.

      Miloslava Šlechtová

    • Okresní finále mladšího žactva v lehké atletice - 2022
     • Okresní finále mladšího žactva v lehké atletice - 2022

     • Vilda má „stříbrnou”.

      Ve středu 8. června se konalo v Lovosicích okresní finále mladšího žactva v lehké atletice. Naši školu reprezentovali 4 chlapci (Honza Fedorovič, Vilda Veselý, Sebastian Kalinin a Vojta Prchlík) a 2 děvčata (Viki Urbanová a Lucka Žáčková). V silné konkurenci obsadil Vilém Veselý ze IV.B. výborné 2. místo. 

      Vildovi i ostatním sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

      Romana Cabalková

    • Etnoden Boženy
     • Etnoden Boženy

     • Jak nádherně prožít Den dětí a přitom se toho spoustu zajímavého dozvědět a naučit se něco nového? To si vyzkoušeli naši žáci ve středu 1. června, když se zúčastnili Etnodne Boženy!

      Na tento den si vybírali z velmi pestré palety předmětů a sami si tak sestavili svůj rozvrh. Mohli se mj. seznámit s indickou jógou, prožít putování s cestovatelem, poznat havajské ukulele, tančit country i orientální tance, zasportovat si na olympiádě, vyrábět etno masky, zahrát si divadlo atd… Vyučující se na tento nejnáročnější projektový den dlouho připravovali a vytvořili tak skvělou nabídku na náplň na celého slavnostního dopoledne.

      PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

    • Stezka Bezpečnosti
     • Stezka Bezpečnosti

     • V úterý 24.05. dopoledne proběhla na Střeleckém ostrově Stezka bezpečnosti pro žáky třetích tříd. Tuto akci pro ně připravili naši deváťáci v rámci hodin Výchovy ke zdraví.

      Třeťáci chodili ve skupinkách po jednotlivých stanovištích, kde se zabývali první pomocí, bezpečností v různých situacích - doma, ve městě i v přírodě, evakuací, ochranou před nebezpečnými látkami a také poznáváním jedovatých hub a léčivých rostlin.
      Akce se vydařila, všechna stanoviště byla dobře připravena, deváťáci si zaslouží velkou pochvalu!

      Pavlína Živcová

    • Přebory nejmladšího žactva v lehké atletice
     • Přebory nejmladšího žactva v lehké atletice

     • V pátek 20.5.se v Litoměřicích konaly přebory nejmladšího žactva v lehké atletice. Naši školu reprezentovalo 7 děvčat a 6 chlapců. Všichni závodníci podali skvělé výkony a 8 z nich postoupilo do okresního kola. 

      Jsou to:

      • Natálie Nováková (3. místo)
      • Viktorie Urbanová (3. místo)
      • Honza Fedorovič (3. místo)
      • Lucka Žáčková (1. místo)
      • Vilda Veselý (1. místo)
      • Nela Dvořáková (2. místo)
      • Sebastian Kalinin (2. místo)
      • Vojta Prchlík (1. místo)

      Všem chlapcům i děvčatům děkuji za vzornou reprezentaci školy a držím jim palce do okresního kola, které proběhne 08.06.2022 v Lovosicích.

      Romana Cabalková

    • Běh v parku
     • Běh v parku

     • V pondělí 16.5. proběhla další z akcí připravovaných naší družinou. Tentokrát to byl Běh v parku.

      💖 Děti do toho šly naplno, vzájemně si fandily a podporovaly se. Cílem jich proběhlo 106. Všichni🏃🏃🏻‍♀️ byli odměněni vynikajícím koláčem. Počasí přálo a akci si užily jak děti, tak paní vychovatelky.🌞 

      Petra Přikrylová

    • Den harmonie - 2022
     • Den harmonie - 2022

     • Ve středu 11.5.2022 u nás ve škole proběhl další z velkých projektových dnů - Den harmonie! ❤️ 
      Vydali jsme se s dětmi poznávat naši historii, budoucnost i umění. Všichni byli vyladění, usměvaví, poznávání chtiví - zkrátka vládla harmonie. 😊
      První stupeň poznával město nám nejbližší - Litoměřice. Menší děti byly ve sklepích i na hradbách, tvořily pohádky a pohádkou v divadle i zakončily. Páťáci šli do historie hlouběji, vystoupali na Říp a navštívili HistoryPark, kde si vyzkoušeli, jaké je to být archeologem. 
      Druhý stupeň se vydal vlaky i autobusy do našeho hlavního města. Šesťáci navštívili planetárium, sedmáci šli rovnou na Hrad, osmáci bádali v Národním muzeu a devítky se rozběhly po Starém Městě🌞.
      Den Harmonie se opět vydařil, děkujeme za skvělou organizaci paní učitelce Doudové, Švihlíkové, Příhodové a Slávikové.

      Miloslava Ladová

Počet návštěv: 33709