|
    • Laboratorní práce v 6.a
     • Laboratorní práce v 6.a

     • V 6.A začali žáci, v rámci přírodovědy, poprvé za svůj život, zkoumat buňky pod mikroskopem. Podrobně si tak prohlédli například buňky cibule. Do záznamového archu museli zakreslit jejich detailní stavbu, doplnit text, či vyvodit závěr.
      První laboratorní práce sklidily velký úspěch, žáci se seznámili se správnými zásadami chování v laboratoři a provedli své první výzkumné šetření. Práce se jim dařila, a tak si z hodiny odnesli nejen cenné informace, ale i motivaci k dalšímu bádání a zkoumání světa kolem nás.

      Mgr. Hana Doudová

    • Žáci 7.B a 8.A si vyzkoušeli práci lékárníka
     • Žáci 7.B a 8.A si vyzkoušeli práci lékárníka

     • Jak se v lékárně připravuje specifický lék pro pacienta? Paní lékárnice Hana Drobná nechala žáky nahlédnout do své práce a vyzkoušet si výrobu lékových kapslí. Děti měly řadu otázek. Jsou kapsle, které polykáme, z plastu? Proč je recept latinsky? Osmáky už zajímalo, jaké vzdělání je třeba, aby se mohli stát lékárníkem/lékárnicí. 

      A jak probíhala příprava kapslí? Na začátku si žáci podle receptu provedli výpočty, aby věděli, kolik použít kapslí, účinné látky (Vitacitu) a plnidla. Odvážili potřebné množství Vitacitu a ten rozmělnili v třecí misce na jemný prášek. V odměrném válci vitacit doplnili sacharózou na potřebný objem. Ve strojku kapsle otevřeli, pečlivě naplnili a uzavřeli. Práci zakončili napsáním signatury - štítku s dávkováním a dalšími nezbytnými údaji. 

      Žáci viděli praktické využití matematiky, fyziky, chemie, ale také latiny. A jak je to s těmi kapslemi? Sedmáci i osmáci už vědí, že kapsle nejsou z plastu, ale z želatiny.

      To vše bylo možné pro děti zprostředkovat za pomoci ,,operačního programu Jana Amose Komenského.” Inovativně, za pomocí experta z oboru, se žákům dostalo velké motivace k neustálému rozvoji a učení se nejen pro školu, ale především pro jejich budoucnost. 

      Mgr. Dagmar Příhodová, Ph.D. 

       

       

     • Den boje za svobodu a demokracii

     • Žáci naší školy si připomněli státní svátek Den boje za svobodu a demokracii rozsvícením svíčky u městského úřadu a v parku Václava Havla.

      Mgr. Jana Leníková

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • V pátek 3. listopadu pokračuje krajským kolem 16. ročník soutěže Logické olympiády, kterou organizuje Mensa ČR. Zvláštností je, že se nejedná o znalostní soutěž, ale je zaměřena především na schopnost samostatného logického uvažování. Tato soutěž se těší stále větší oblibě, o čemž svědčí každým rokem narůstající počet registrovaných účastníků. Letos se zaregistrovalo celkem 101 296 soutěžících z 3 986 škol z celé České republiky.

      Těší nás, že se do krajského kola po absolvování nominačního kola v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ), ve kterém žáci on-line řeší různé úlohy, probojoval i žák naší školy Lukáš Zigler ze 6.a. Lukášovi gratulujeme a přejeme mu mnoho zdaru.

      Mgr. Jitka Putnarová

    • Mediální den - 2023
     • Mediální den - 2023

     • První listopadový den ovládla Boženu média všeho druhu, tištěná i digitální. Ve hře bylo divadlo, kino, rádio, muzeum, děti také navštívily knihovnu, galerii a pracovaly s filmem. Jak se všechno mohlo zvládnout za jeden den? Třídy si jednotlivá média rozdělily a příští rok si je zase vystřídají. Jak se Mediální den v Litoměřicích, Praze a Ústí nad Labem vydařil, uvidíte ve fotogalerii.

      Mgr. Miloslava Šlechtová

     • Česká vlajka na školním hřišti

     • Žáci 1.stupně dnes vytvořili k blížícímu se státnímu svátku naši vlajku. Připomněli si tak vznik samostatného Československa.

      PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

    • Den D
     • Den D

     •  

      Dne 3.10. 2023 prožila Božena svůj Den D… Den divočiny. Na tento projektový den se už všichni těšili. Jeho náplň je atraktivní protože v sobě spojuje témata z přírodovědy a vlastivědy. Děti pracují na projektech, účastní se výletů a aktivit ve skupinách vytvořených z různých tříd. Druháci měli pohádkový les, který pro ně připravila 9.a a čtvrťáci měli dopravní výchovu, při které pomáhala 9.b. Třetí, šesté a osmé ročníky pracovaly společně na projektech o zvířatech a páté a sedmé třídy byly na výletech v okolí Litoměřic. Všichni se toho hodně dozvěděli a pěkně spolu napříč třídami spolupracovali.

      Dr. V. Hanč, ředitel

    • Speciální pedagog
     • Speciální pedagog

     • Vážení rodiče, tímto Vás informujeme, že na naší škole působí školní speciální pedagog. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost realizovaná v rámci školního poradenského pracoviště, která není přímou součástí vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách. V souladu s touto vyhláškou Vás žádáme o udělení souhlasu s činností speciálního pedagoga. Nejedná se o individuální psychologickou intervenci či diagnostiku. Bez udělení souhlasu zákonným zástupcem není speciální pedagog oprávněn své služby žákovi poskytovat. (Může to však mít za následek nemožnost účastnit se na těchto aktivitách s ostatními spolužáky – v případě práce s celou třídou bude muset být dítě odesláno do jiné třídy.) Souhlas zákonných zástupců s činností speciálního pedagoga není potřeba k činnostem upraveným zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

      Mgr. Martin Hrdina, zástupce ředitele školy

    • Projektová výuka nás baví!
     • Projektová výuka nás baví!

     • Ve školní družině začali naplno a v rámci nového inovativního vzdělávání si pro děti připravili projekt, kde děti rozvíjely kreativitu i tvořivost při výrobě květinových svícnů s úžasnou paní květinářkou Martinou Giĺlarovou, které velmi děkujeme!❤️

      Miloslava Ladová, vychovatelka ŠD

    • iBožena - zpravodaj
     • iBožena - zpravodaj

     • Na začátku školního roku Vám z Boženy posíláme přehled základních informací o škole. Součástí zpravodaje jsou důležitá data, např. třídních schůzek či prázdnin. Ohlédneme se i za několika úspěchy minulého školního roku. Stále platí, že hlavní komunikační kanál mezi školou, žáky a rodiči je systém EduPage. Aktuality během školního roku dále vkládáme na webové stránky www.skolabn.cz, sociální síť Facebook a Instagram. Staňte se našimi fanoušky. Další informace se dočtete v našem zpravodaji.

      Mgr. Miloslava Šlechtová

    • Uvítání nových prvňáčků
     • Uvítání nových prvňáčků

     • V pondělí 4. 9. 2023 jsme ve Varhanním sále naší školy slavnostně přivítali nové prvňáčky. Ti dorazili v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Na začátku všem přítomným zazpíval pěvecký sbor Modrásci pod vedením sbormistrů Alexandry a Romana Pallasových. Následně pan ředitel osobně přivítal všechny nové žáky a paní učitelky s vychovatelkami ze školní družiny se s dětmi odebraly do tříd. Můžete se podívat do fotogalerie.

       

    • Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024
     • Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024

     • Milí přátelé, zdravím Vás všechny před začátkem nového školního roku.

      V prvním týdnu bude výuka dle následujícího rozpisu:

      • V pondělí 4. 9. 23 slavnostně zahájíme nový školní rok a vyučování skončí v 8.40 hod.
      • V úterý 5. 9. 23 budou třídní učitelé se svými třídami a vyučování na 1. stupni skončí v 11.40 hod a na druhém stupni ve 12.35 hod.
      • Ve středu, čtvrtek a pátek 6.-8. 9. 23 budeme vyučovat podle rozvrhu, ale bez odpoledního vyučování.

      Vyučování dle úplného rozvrhu začne v pondělí 11.9. 2023.

      Přeji nám všem úspěšný školní rok!

      PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

     • Prázdninové přípravy na Boženě

     • Během celého posledního srpnového týdne jsme se intenzivně připravovali na zahájení nového školního roku. Absolvovali jsme výjezdní zasedání a teambuilding v kempu v Úštěku a kurz hodnotového vzdělávání v rámci šablon OP JAK. Věnovali jsme se i výzdobě školy a dalším činnostem souvisejícím s nastupujícím novým školním rokem. Všichni si přejeme, aby byl pro žáky školy přínosný a zajímavý.

      PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

    • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
     • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

     • Milí rodiče budoucích prvňáčků,
      v následujícím týdnu očekávejte dopis s informacemi pro Vás a Vaše děti a vězte, že schůzka rodičů se uskuteční v úterý 27. června 2023 od 17.00 hod ve škole.
      Těšíme se na naše nové školáky!

      třídní učitelky budoucích prvňáčků

    • Orientační běh v Terezíně
     • Orientační běh v Terezíně

     • Žáci naší školy měli možnost vyzkoušet si terény orientačniho běhu v Terezíně. Pořadatelé všem závodícím zapůjčili zdarma elektronický čip. Běhat v šancích mezi vodními strouhami a v chodbách pevnostního města, nebylo vůbec jednoduché. Určitě to byla zajímavá zkušenost.

      Mgr. Jana Leníková

    • Den dětí na Boženě = Etnoden Boženy!
     • Den dětí na Boženě = Etnoden Boženy!

     •  

      Etnoden je již tradičně nejžádanějším projektovým dnem na naší škole. Rozvrh si na tento den z velké nabídky mohou žáci sestavit sami a tak se i 01.06.2023 mj. vyučovala výroba náramků, čelenek a přívěsků. Luštily se šifry, vyučoval se beatbox, ale i vaření... Četly se pohádky, hrálo se na ukulele, lovily se kešky, tvořily se mandaly, cvičila se jóga, malovalo se na trička a v počítači atd.

      Tento projektový den je na přípravu učiteli tím nejnáročnějším, ale pro žáky tím nejzábavnějším a proto je fajn, že jej mohou dostat ke Dni dětí!

      PaedDr. Václav HANČ, Ph.D.
      ředitel školy

    • V pondělí 22.5. jsme rozběhali celý park!
     • V pondělí 22.5. jsme rozběhali celý park!

     • Školní družina pořádala tradiční akci Běh v parku, která se u dětí vždy těší velké oblibě.
      Soutěžily všechny děti od 1. do 3. třídy a v cíli na ně čekaly úžasné sladké koláče :-) . Počasí se vydařilo a o rekordy nebyla nouze. Všichni odcházeli s úsměvem na tváři a o tom to je!  Můžete se podívat do fotogalerie.

      Miloslava Ladová

  • Kontakty

   • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
   • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
   • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
   • datová schránka: eujdqkg
   • bankovní účet školy: 1002307369/0800
   • IČ 46773312
   • IZO 102317143, REDIZO 600081435
   • příspěvková organizace
  • Přihlášení

Počet návštěv: 71906