|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
    • Informace k provozu školy - od 3. ledna 2022

    • Vážení přátelé, rodiče a zákonní zástupci dětí,

     od ledna 2022 se upravuje četnost testování a následných opatření. Informace jsou přehledně popsány v přiloženém dokumentu - informace pro rodiče.

     Upozorňujeme Vás, že povinnost nosit ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška nebo respirátor) ve společných prostorech nadále platí - tedy i pro vstup do budovy školy. Žádáme Vás, abyste zkontrolovali, že  žáci mají roušky/respirátory s sebou.

     Děkujeme za pochopení a spolupráci.

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

   • Vydařená Adventní aukce
    • Vydařená Adventní aukce

    • Během listopadu se u nás ve škole při výtvarné výchově a pracovních činnostech vyrábělo o sto šest. Začaly přípravy na vánoční jarmark. Ten se nakonec z epidemiologických důvodů konat nemohl, ale nahradila ho Adventní aukce na školním facebooku a malý jarmark pro děti ve škole. Aukce probíhala týden a nejen díky dětem, ale i šikovným rodičům se na ní sešlo přes dva tisíce krásných výrobků. Veškerý výnos z aukce byl věnován dvěma neziskovým organizacím, které si děti samy zvolily (Naděje Litoměřice a Záchranná stanice Falco). V aukci se podařilo získat cca 28000 Kč. Na jarmarku, který jsme pro děti připravili v našem krásném sále, se během dvou dnů vystřídaly děti od první do šesté třídy. Za symbolické ceny si mohly z další části věnovaných výrobků zakoupit drobné vánoční dárečky a zároveň také přímo přispět. Díky dětem se z jarmarku získalo dalších cca 11000 Kč, které budou rozděleny a zaslány stejným organizacím na účet.

     Kromě dobrého úmyslu, pospolitosti a velkorysosti vás všech, jsme si užili i krásnou vánoční atmosféru. Moc všem děkujeme! A já děkuji všem svým úžasným kolegům a kolegyním za pomoc a podporu, bez vás všech by to nešlo!

     Krásné nadcházející svátky, plné vánoční pohody a dětského smíchu vám všem.

     Miloslava Ladová

 •        

  Počet návštěv: 3595087