|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
   • Den Země 2022
    • Den Země 2022

    • V pátek 22.4.2022 měla svůj den Země a my s ní! Tento projektový den je u nás již tradiční a všichni se na něj těšíme. Děti se věnovaly různým činnostem, aby se dozvěděly jak pomoci naší planetě a jak se k ní chovat zodpovědně.
     Naši nejmenší - prvňáčci prozkoumávali okolí, vystoupali na Radobýl a během cesty nejen plnili řadu úkolů, ale ještě zvládli sbírat odpadky.
     Druháčci se vydali do přírody pozorovat a sbírat rostliny, z kterých pak tvořili svůj první herbář.
     Pro třeťáky byla připravena beseda s včelařem, děti se nejen dozvěděly o důležitosti včel a zajímavosti o nich, ale také si vyrobily plástev a včelku recyklací materiálů.
     Čtvrté třídy se vyrazily k Pokratickému rybníku, kde pro ně ekologické středisko Sever připravilo badatelský program Život v rybníce, děti pozorovaly vodní živočichy a dozvěděly se i o samočistících schopnostech vody.
     Třídění odpadu by mělo již neodmyslitelně patřit do běžného života, proto páté třídy mapovaly kontejnery ve městě a navštívily i sběrný dvůr.
     Šesťáci měli za úkol zmapovat okolí naší nejvyšší hory Českého středohoří - Milešovky. Poznávali živočichy i rostliny v jejím okolí a zamýšleli se nad tím, co by mohli udělat oni sami k ochraně přírody.
     Co chceme chránit, musíme znát! A sedmáci toho znají spoustu, dokázali to i na projektu potravní závislosti, který vyrobili. Následovala exkurze v Dílně ručního papíru, kde si vyzkoušeli vyrobit i svůj vlastní papír.
     Vodu k životu potřebujeme, byli jste se podívat jak probíhá její čištění? Naši osmáci již ano, navštívili ČOV, dozvěděli se novinky ze světa vodních ekosystémů a vše zpracovali do velkého týmového projektu.
     Žáci devátých ročníků neměli úkol lehký, uklízeli okolí Litoměřic, ale určitě si dobře rozmyslí odhození odpadků jinam než do koše, když si čištění přírody vyzkoušeli na vlastní kůži. Za odměnu navštívili zahrady CHKO, kde pro ně byly připraveny různé ekologické aktivity.
      
     Den nabitý na informace, zážitky, zkušenosti, ale i týmovou práci, se prostě vydařil a to nejen díky krásnému počasí, které nám letos přálo. Moc děkujeme za skvělou přípravu našemu „ekotýmu” − paní učitelce Romaně Loskotové, Aleně Janouškové a panu učiteli Petru Svobodovi

     Miloslava Ladová

    • Vedení školy

    • Představování zaměstnanců Boženy je u konce. Posledním článkem našeho řetězce je pomyslná střecha nad námi všemi 🙂 „Tři rytíři v červené zbroji“ aneb naše vedení! 💖

     Miloslava Ladová

    • PR Boženy

    • Představování našich kolegů a kolegyní se blíží pomalu do finále. Dnes to jsou ty, které se na této akci výrazně podílely! Díky M+M.

 •        

  Počet návštěv: 3595048