|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
   • Okresní kolo v přespolním běhu v Ploskovicích 5. 10. 2022
    • Okresní kolo v přespolním běhu v Ploskovicích 5. 10. 2022

    • Do okresního finále se zapojilo 17 dětí z naší školy. Závod proběhl za slunečného počasí v areálu ploskovického parku. Na výborném prvním místě skončily Sofie Beránková 5.b a Tereza Hrnčířová 9.b, na třetím místě se umístila Marie Mačajová 5.a.
     Ani závod družstev nevyšel pro naši školu naprázdno. Na druhé místo v soutěži družstev dosáhly dívky z 5. tříd ve složení Beránková, Mačajová, Šarkőzy a Žáčková a na třetí místo dívky z 8. a 9. tříd ve složení Hrnčířová, Kostelníková, Richterová, Hyšplerová a Krchová.
     Chlapci na medailové umístění nedosáhli, ale mezi nejlepšími ve svých kategoriích doběhli Jakub Klíma 5.a a Rudolf Kupka 8.b.

     Pavlína Živcová

   • Den divočiny
    • Den divočiny

    • 27. září si žáci naší školy užili projektový Den divočiny, který nově spojuje dřívější dny turistiky a zvířat. Paté a sedmé ročníky si mohly vybrat z nabídky pěších výletů, na kterých plnily připravené úkoly. Osmáci navštívili psí útulek a deváťáci pomáhali učitelům s přípravou pohádkového lesa pro druhé třídy a dopravní výchovou pro čtvrťáky. Další třídy se seznamovaly s péčí o kočky, dravce a řada z nich pracovala na projektech týkajících se různých druhů zvířat. A i když se pohádkový les změnil na školní pohádkový suterén, tak se celý den vydařil a to nejen díky tomu, že se umoudřilo i počasí.

     V. Hanč

   • Cyklopeloton litoměřických škol
    • Cyklopeloton litoměřických škol

    • Ve čtvrtek 22. září jsme se zúčastnili již tradičního Cyklopelotonu litoměřických škol. Akci uspořádalo Zdravé město Litoměřice v rámci Evropského týdne mobility. Peloton čítající odhadem 140 cyklistů startoval na Mírovém náměstí a pokračoval do Třeboutic na Wakeboard. Tam si děti zasoutěžily v jízdě zručnosti, zdravovědě, znalosti dopravních značek a dalších disciplínách. Akce se vydařila, počasí jsme měli na objednávku a občerstvení bylo výborné :-) .

     Velice děkujeme všem organizátorům akce ze Zdravého města, Městské policie i zdravotníkům. 

     Josef Kupka a Pavlína Živcová

   • Vědecká show na GJJ
    • Vědecká show na GJJ

    • Žáci 4. tříd navštívili vědeckou show na Gymnáziu Josefa Jungmanna. Děti zkoumaly vlastnosti látek, na závěr si pochutnaly na zmrzlině vyrobené pomocí dusíku. Byla to velmi zajímavá a přínosná akce. Děkujeme paní Mgr. Marschallové.

     Mgr. Martina Agstenová

 •        

  Počet návštěv: 3479154