|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole!
 • Litoměřická notička - podmínky pro vstup na koncert

  Vážení návštěvníci,
  prosíme vás o dodržování podmínek stanovených Vládou ČR.

  • Při příchodu do vnitřních prostor všech kulturních zařízení musí mít návštěvníci zakryté dýchací cesty respirátorem či rouškou a dále musí být všichni schopni prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
   • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
   • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
   • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
   • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
  • Upozorňujeme Vás, že kapacita sálu je omezena (150 návštěvníků).
  • Všichni účinkující budou otestováni.
  • Stejná pravidla platí i pro konání dalších koncertů v našem Varhanním sále jinými subjekty (spolky).

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

  Upozornění pro členy pěveckých sborů ZŠ B. Němcové, kteří nejsou žáky této školy! 

  Vážení přátelé, upozorňujeme  na nutnost testování u dětí, které jsou v našem sboru (a nejsou žáky naší školy). Rozvolňující opatření k 30.9. se bohužel na pěvecké sbory nevztahuje! Zpěváci, kteří nejsou z naší školy, budou potřebovat mít na zkoušky test, nebo být očkováni, nebo potvrzení o prodělané nemoci covid. Antigenní test nyní platí 7 dní. Test si mohou zpěváci přinést s sebou na zkoušku a před sbormistrem jej provést. Doufejme, že brzy bude opět plošné testování a tato povinnost odpadne. 

  PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel

  Starší upozornění 

    • Důležité informace o provozu školy po 12. dubnu 2021 

    •  Vážení rodiče,  

     přinášíme Vám informaci, jak bude naše škola fungovat po 12. dubnu 2021 

     (od kdy je nařízena rotační výuka na 1. stupni).

     • V týdnu “A” - 12.4. - 16.4.  budou chodit  do školy třídy 1.A - 5.A.

      • Třídy 1.B - 5.B se budou vyučovat online.

     • V týdnu “B” - 19.4. - 23.4.  budou chodit  do školy třídy 1.B - 5.B.

      • Třídy 1.A - 5.A se budou vyučovat online.

     V tomto režimu se budou třídy střídat do odvolání.

     • Žáci budou mít při výuce chirurgické nebo nano roušky.  

     • Třídy druhého stupně budou dál pokračovat  v online výuce.

     • Pro žáky, kteří budou ve škole, platí již normální rozvrh.

     • Budeme dodržovat nařízení MZČR a udržovat homogenitu skupin.

     • Po příchodu do školy se budou žáci po názorné instruktáži sami testovat.

     • Rodiče těch žáků, kteří budou detekováni jako pozitivní, budou pozváni do školy a budou instruováni o povinnosti dalšího testování. Antigenní testy jsou orientační... 

     • Vyučování se budou moci účastnit pouze žáci s negativním výsledkem testu.

     • Rodiče, kteří s testováním žáků nesouhlasí, žádáme, aby nechali své děti doma, spojili  se s námi a my pro ně zajistíme další distanční výuku.

     • Dnes byly zveřejněny pro celou školu nové rozvrhy, které jsou  přizpůsobeny rotační výuce (týden A - týden B).

      • V EduPage se bude automaticky zobrazovat rozvrh pro daný týden.

      • Rozvrh souvisí s postupným  návratem  žáků  a zohledňuje i metodický pokyn MŠMT.

     Věříme, že se nám podaří zajistit plynulý a bezpečný návrat žáků do školy.  

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy   

    • Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

    • Přijetí k základnímu vzdělávání

     Zápis do prvních tříd letos proběhne elektronicky v termínu od 1. do 21. dubna 2021. 

     Zákonný zástupce nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce a následně tuto žádost podá. Formulář je dostupný zde.

     • Můžete využít tyto možnosti pro podání žádosti:
      1. do datové schránky školy;
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
      3. poštou (vytištěná a rukou podepsaná žádost);
      4. osobní podání ve škole, a to ve dnech 1. do 21. dubna 2021 (bez přítomnosti dětí) v kanceláři školy.

     K žádosti přiložíte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

     Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy po 26 žácích.

     Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

     Odklad školní docházky

     V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud tato doporučení zatím nemáte, doložíte je později (nejdéle do 31.5.2021). Podání žádosti učiníte opět jedním z výše uvedených způsobů.

     PaedDr. Václav Hanč, PhD.

   • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.
    • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.

    • Našimi dějinami putujeme již od počátku školního roku. Historie naší země je krásná a velmi pestrá. Jedním z nejvýznamnějších panovníků byl Karel IV. Zanechal zde mnoho architektonických skvostů a jeho moudrost a vzdělanost obdivují lidé dodnes. 

     I my jsme se nechali touto dobou unést a panu králi napsali dopisy. Pokusili jsme se napodobit královské korunovační klenoty, které jsou také bohatstvím naší země. Říká se, že historie se opakuje. Přejme si tedy, aby naše země začala opět brzy vzkvétat pod vedením někoho tak moudrého, vzdělaného a kreativního, jako byl právě “Otec vlasti”. Ve fotogalerii jsou naše výtvory, snad vás potěší stejně tak, jako těšily nás, když jsme je vytvářeli.

     Zdraví vás čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

   • Vzlínání barev - 2.b
    • Vzlínání barev - 2.b

    • Po Velikonocích si 2.b zkusila on-line pokus - vzlínání barev. Při pokusu lze využít barvy, které zbyly od barvení vajec. Do tří sklenic se rozpustí barvy: červená, žlutá a modrá. Mezi jednotlivé sklenice s barvami se postaví sklenice prázdná. Celkem 6 sklenic. Barvy se propojí stočenými papírovými kapesníčky. Do prázdných nádob odkapává barva smíchaná - fialová, zelená, oranžová. Červená a modrá totiž vytvoří fialovou barvu, žlutá a modrá vytvoří zelenou barvu, žlutá a červená se smísí do oranžové barvy. Toto je výsledek. Podrobný návod najdeš na YouTube: Kája a Bambuláček.

     Mgr. Jana Leníková

 •        

  Počet návštěv: 2338473