|
   • Naše cíle

   • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
    - všestranný rozvoj osobností žáků
    - harmonie ve výchově a vzdělávání
    - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
   • Výběr předmětů

   • - výuka 4 cizích jazyků
    - sborový zpěv
    - hra v orchestru
    - sportovní hry
    - výtvarné techniky
    - využití moderních digitálních technologií
   • Individualizované vyučování

   • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
    - tandemová výuka matematiky
 • Krajské kolo regionální soutěže pěveckých sborů se bude konat 3. května 2024 na naší škole, viz stránky hudebního festivalu Litoměřická notička

   (Starší upozornění)

    • Česká vlajka na školním hřišti

    • Žáci 1.stupně dnes vytvořili k blížícímu se státnímu svátku naši vlajku. Připomněli si tak vznik samostatného Československa.

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

   • Den D
    • Den D

    •  

     Dne 3.10. 2023 prožila Božena svůj Den D… Den divočiny. Na tento projektový den se už všichni těšili. Jeho náplň je atraktivní protože v sobě spojuje témata z přírodovědy a vlastivědy. Děti pracují na projektech, účastní se výletů a aktivit ve skupinách vytvořených z různých tříd. Druháci měli pohádkový les, který pro ně připravila 9.a a čtvrťáci měli dopravní výchovu, při které pomáhala 9.b. Třetí, šesté a osmé ročníky pracovaly společně na projektech o zvířatech a páté a sedmé třídy byly na výletech v okolí Litoměřic. Všichni se toho hodně dozvěděli a pěkně spolu napříč třídami spolupracovali.

     Dr. V. Hanč, ředitel

   • Speciální pedagog
    • Speciální pedagog

    • Vážení rodiče, tímto Vás informujeme, že na naší škole působí školní speciální pedagog. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost realizovaná v rámci školního poradenského pracoviště, která není přímou součástí vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách. V souladu s touto vyhláškou Vás žádáme o udělení souhlasu s činností speciálního pedagoga. Nejedná se o individuální psychologickou intervenci či diagnostiku. Bez udělení souhlasu zákonným zástupcem není speciální pedagog oprávněn své služby žákovi poskytovat. (Může to však mít za následek nemožnost účastnit se na těchto aktivitách s ostatními spolužáky – v případě práce s celou třídou bude muset být dítě odesláno do jiné třídy.) Souhlas zákonných zástupců s činností speciálního pedagoga není potřeba k činnostem upraveným zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

     Mgr. Martin Hrdina, zástupce ředitele školy

   • Projektová výuka nás baví!
    • Projektová výuka nás baví!

    • Ve školní družině začali naplno a v rámci nového inovativního vzdělávání si pro děti připravili projekt, kde děti rozvíjely kreativitu i tvořivost při výrobě květinových svícnů s úžasnou paní květinářkou Martinou Giĺlarovou, které velmi děkujeme!❤️

     Miloslava Ladová, vychovatelka ŠD

 •        

   • Kontakty

    • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
    • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
    • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
    • datová schránka: eujdqkg
    • bankovní účet školy: 1002307369/0800
    • IČ 46773312
    • IZO 102317143, REDIZO 600081435
    • příspěvková organizace
   • Přihlášení

  Počet návštěv: 3978535