|
   • Naše cíle

   • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
    - všestranný rozvoj osobností žáků
    - harmonie ve výchově a vzdělávání
    - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
   • Výběr předmětů

   • - výuka 4 cizích jazyků
    - sborový zpěv
    - hra v orchestru
    - sportovní hry
    - výtvarné techniky
    - využití moderních digitálních technologií
   • Individualizované vyučování

   • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
    - tandemová výuka matematiky
 • Krajské kolo regionální soutěže pěveckých sborů se bude konat 3. května 2024 na naší škole, viz stránky hudebního festivalu Litoměřická notička

   (Starší upozornění)

   • iBožena - zpravodaj
    • iBožena - zpravodaj

    • Na začátku školního roku Vám z Boženy posíláme přehled základních informací o škole. Součástí zpravodaje jsou důležitá data, např. třídních schůzek či prázdnin. Ohlédneme se i za několika úspěchy minulého školního roku. Stále platí, že hlavní komunikační kanál mezi školou, žáky a rodiči je systém EduPage. Aktuality během školního roku dále vkládáme na webové stránky www.skolabn.cz, sociální síť Facebook a Instagram. Staňte se našimi fanoušky. Další informace se dočtete v našem zpravodaji.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

   • Uvítání nových prvňáčků
    • Uvítání nových prvňáčků

    • V pondělí 4. 9. 2023 jsme ve Varhanním sále naší školy slavnostně přivítali nové prvňáčky. Ti dorazili v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Na začátku všem přítomným zazpíval pěvecký sbor Modrásci pod vedením sbormistrů Alexandry a Romana Pallasových. Následně pan ředitel osobně přivítal všechny nové žáky a paní učitelky s vychovatelkami ze školní družiny se s dětmi odebraly do tříd. Můžete se podívat do fotogalerie.

      

   • Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024
    • Informace k prvnímu týdnu školního roku 2023/2024

    • Milí přátelé, zdravím Vás všechny před začátkem nového školního roku.

     V prvním týdnu bude výuka dle následujícího rozpisu:

     • V pondělí 4. 9. 23 slavnostně zahájíme nový školní rok a vyučování skončí v 8.40 hod.
     • V úterý 5. 9. 23 budou třídní učitelé se svými třídami a vyučování na 1. stupni skončí v 11.40 hod a na druhém stupni ve 12.35 hod.
     • Ve středu, čtvrtek a pátek 6.-8. 9. 23 budeme vyučovat podle rozvrhu, ale bez odpoledního vyučování.

     Vyučování dle úplného rozvrhu začne v pondělí 11.9. 2023.

     Přeji nám všem úspěšný školní rok!

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

    • Prázdninové přípravy na Boženě

    • Během celého posledního srpnového týdne jsme se intenzivně připravovali na zahájení nového školního roku. Absolvovali jsme výjezdní zasedání a teambuilding v kempu v Úštěku a kurz hodnotového vzdělávání v rámci šablon OP JAK. Věnovali jsme se i výzdobě školy a dalším činnostem souvisejícím s nastupujícím novým školním rokem. Všichni si přejeme, aby byl pro žáky školy přínosný a zajímavý.

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy

 •        

   • Kontakty

    • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
    • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
    • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
    • datová schránka: eujdqkg
    • bankovní účet školy: 1002307369/0800
    • IČ 46773312
    • IZO 102317143, REDIZO 600081435
    • příspěvková organizace
   • Přihlášení

  Počet návštěv: 3978515