|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
   • Adventní jarmark
    • Adventní jarmark

    • Charitativní jarmark byl plný krásných okamžiků a setkání!🥰 Moc děkujeme všem úžasným rodičům a přátelům za neskutečnou podporu, velmi si toho vážíme! Chtěla bych zde ale poděkovat hlavně dětem. Všem žákům za krásné výrobky, vystoupení a zapojení do přípravy a prodeje, sedmákům jak výborně se postarali o naše chuťové pohárky, osmákům za skvěle připravenou zábavu pro menší spolužáky a fotokoutek, deváťákům za opravdu úžasnou pomoc s přípravou, organizací i úklidem!❤️ Všem pedagogům za pomoc a podporu! Také děkujeme Lorefa Kafe za zapůjčení stolů a dalšího vybavení! 

     Výdělek našeho jarmarku je neskutečných 60000,- Kč!

     Rozdělíme ho pro Diakonii, Centrum náhradní rodinné péče a SOZLit, všechny organizace pozveme ke slavnostnímu předání ještě v prosinci.

     Krásný a pohodový advent všem

     M. Ladová

      

   • Srdcař z Boženy
    • Srdcař z Boženy

    • Na Boženě je hodně srdcařů, ale jen jeden má to pravé ocenění Srdcaře roku 2022. V anketě města Litoměřice ho získal náš kolega, učitel Jan Fibich. Dlouhodobě podporuje Hospic svatého Štěpána, spoluorganizuje Běh pro hospic a v letošním roce koordinoval virtuální část běhu Školy běží pro hospic. Gratulujeme a děkujeme.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

   • Mediální den 2022
    • Mediální den 2022

    • V pondělí 7. 11. se naše škola zaměřila na média všeho druhu, probíhal totiž druhý projektový den tohoto školního roku - Mediální den. 
     První stupeň zůstal „doma" v Litoměřicích. Menší děti přijelo navštívit Sváťovo dividlo. Žáci se zabývali novinovými články a titulky, tvořili třídní knihu, inspirací jim byla návštěva knihovny. Jiní se účastnili umělecké dílny v galerii. 
     Druhý stupeň se rozjel do Ústí nad Labem a Prahy. Tato města nám nabídla zákulisí Hudebního divadla Karlín, Českého rozhlasu Sever, filmové Aeroškoly nebo kina Hraničář. V Hraničáři řešily deváté ročníky internet jako médium. Zhlédly film V síti s následnou přednáškou a diskutovaly o dané problematice. 
     Žáci po celý den jen pasivně nepřijímali informace, ale aktivně pracovali, debatovali a tvořili. Výsledné práce tříd, např. kniha třídy, rozhlasové nahrávky, filmová dílka, budou hezkou vzpomínkou na Mediální den 2022.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

 •        

  Počet návštěv: 3479133