|
   • Naše cíle

   • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
    - všestranný rozvoj osobností žáků
    - harmonie ve výchově a vzdělávání
    - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
   • Výběr předmětů

   • - výuka 4 cizích jazyků
    - sborový zpěv
    - hra v orchestru
    - sportovní hry
    - výtvarné techniky
    - využití moderních digitálních technologií
   • Individualizované vyučování

   • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
    - tandemová výuka matematiky
 • Krajské kolo regionální soutěže pěveckých sborů se bude konat 3. května 2024 na naší škole, viz stránky hudebního festivalu Litoměřická notička

   (Starší upozornění)

   • Deváťáci v ČNB
    • Deváťáci v ČNB

    • Deváté třídy byly v rámci výuky výchovy k občanství, která zahrnuje také základy finanční gramotnosti, na exkurzi v České národní bance.

     Co jsme se dozvěděli? Jak vznikly peníze a čím se dříve platilo. Kde a jak se vyrábějí naše mince a bankovky a jaké mají ochranné prvky. Že jsme místo korun mohli platit např. rašíny nebo řípy. A také jsme viděli druhou největší minci na světě - z pravého zlata, s nominální hodnotou 100 000 000 Kč! A také jsme si zkusili, jak těžká je zlatá cihla oproti stejně velké olověné nebo dřevěné cihle.

     Mgr. Tomáš Zika

    • Čítárna má nové knihy

    • Koberec, polštářky, sedačky a hlavně knihovny, to charakterizuje místnost, kterou na Boženě zveme Čítárna. Vznikla z potřeby podpory čtenářské gramotnosti. Rozvíjíme ji nejen v hodinách českého jazyka a literatury, protože umět vyhledat informace, správně je interpretovat a následně použít je potřeba napříč všemi obory. 
     V Čítárně probíhají pravidelné čtenářské dílny, děti z 1. i 2. stupně zde využívají beletrii, čtou a následně s texty pracují.
     Knižní trh neustále přichází s novinkami, škola na to reaguje a každý rok svůj fond rozšiřuje, aby byl pro žáky lákavý. Právě v těchto dnech zařazujeme do polic nové voňavé knihy pro mladší i starší čtenáře. Doufáme, že se budou líbit.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

   • Laboratorní práce v 6.a
    • Laboratorní práce v 6.a

    • V 6.A začali žáci, v rámci přírodovědy, poprvé za svůj život, zkoumat buňky pod mikroskopem. Podrobně si tak prohlédli například buňky cibule. Do záznamového archu museli zakreslit jejich detailní stavbu, doplnit text, či vyvodit závěr.
     První laboratorní práce sklidily velký úspěch, žáci se seznámili se správnými zásadami chování v laboratoři a provedli své první výzkumné šetření. Práce se jim dařila, a tak si z hodiny odnesli nejen cenné informace, ale i motivaci k dalšímu bádání a zkoumání světa kolem nás.

     Mgr. Hana Doudová

 •        

   • Kontakty

    • Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
    • 416735797, 739381391 volby: kancelář 20, ředitelna 21, sborovna 22, družina 26 a 27, klub 28
    • Boženy Němcové 873/2, Litoměřice, 412 01 412 01 Litoměřice Czech Republic
    • datová schránka: eujdqkg
    • bankovní účet školy: 1002307369/0800
    • IČ 46773312
    • IZO 102317143, REDIZO 600081435
    • příspěvková organizace
   • Přihlášení

  Počet návštěv: 3978524