|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
 • Leden
  • pololetní pedagogická rada - 19.01.2023

   (Starší upozornění)

   • Výlet za odměnu
    • Výlet za odměnu

    • Žáci 5.-9. tříd, kteří svým aktivním přístupem nasbírali v tomto školním roce nejvíce pochval, např. za reprezentaci školy nebo práci pro třídu, jeli na tradiční výlet za odměnu.

     Letos jsme se vydali do liberecké IQLANDIE, kde si žáci vyzkoušeli vesmírné vozítko, pohráli si s vodním korytem, otestovali kapacitu svých plic, pozorovali optické klamy a mnoho dalšího. Na závěr jsme si cestu autobusem zpříjemnili zpěvem.

     Eliška Jirásková

   • Do života bez karambolu
    • Do života bez karambolu

    • Než vypustíme deváťáky do světa, zažili si na Zahradě Čech situace, ve kterých šlo o jejich bezpečnost. Seznámili se s činností různých organizací i státních záchranných složek. Vyzkoušeli si, jakou fyzickou zdatnost by museli splnit, aby se dostali k policii. Viděli policejní psy, a dokonce téměř reálný zásah i se střelbou. A že se netrefí ani mezi dva kužely, to si vyzkoušeli díky speciálním alkoholovým a drogovým brýlím, naštěstí jsme nemuseli porušit zákon.

     Miloslava Šlechtová

   • Okresní finále mladšího žactva v lehké atletice - 2022
    • Okresní finále mladšího žactva v lehké atletice - 2022

    • Vilda má „stříbrnou”.

     Ve středu 8. června se konalo v Lovosicích okresní finále mladšího žactva v lehké atletice. Naši školu reprezentovali 4 chlapci (Honza Fedorovič, Vilda Veselý, Sebastian Kalinin a Vojta Prchlík) a 2 děvčata (Viki Urbanová a Lucka Žáčková). V silné konkurenci obsadil Vilém Veselý ze IV.B. výborné 2. místo. 

     Vildovi i ostatním sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

     Romana Cabalková

   • Etnoden Boženy
    • Etnoden Boženy

    • Jak nádherně prožít Den dětí a přitom se toho spoustu zajímavého dozvědět a naučit se něco nového? To si vyzkoušeli naši žáci ve středu 1. června, když se zúčastnili Etnodne Boženy!

     Na tento den si vybírali z velmi pestré palety předmětů a sami si tak sestavili svůj rozvrh. Mohli se mj. seznámit s indickou jógou, prožít putování s cestovatelem, poznat havajské ukulele, tančit country i orientální tance, zasportovat si na olympiádě, vyrábět etno masky, zahrát si divadlo atd… Vyučující se na tento nejnáročnější projektový den dlouho připravovali a vytvořili tak skvělou nabídku na náplň na celého slavnostního dopoledne.

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

 •        

  Počet návštěv: 3230445