|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
   • Speciální pedagog
    • Speciální pedagog

    • Vážení rodiče, tímto Vás informujeme, že na naší škole působí školní speciální pedagog. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost realizovaná v rámci školního poradenského pracoviště, která není přímou součástí vzdělávací činností školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách. V souladu s touto vyhláškou Vás žádáme o udělení souhlasu s činností speciálního pedagoga. Nejedná se o individuální psychologickou intervenci či diagnostiku. Bez udělení souhlasu zákonným zástupcem není speciální pedagog oprávněn své služby žákovi poskytovat. (Může to však mít za následek nemožnost účastnit se na těchto aktivitách s ostatními spolužáky – v případě práce s celou třídou bude muset být dítě odesláno do jiné třídy.) Souhlas zákonných zástupců s činností speciálního pedagoga není potřeba k činnostem upraveným zvláštními právními předpisy, např. zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

     Mgr. Martin Hrdina, zástupce ředitele školy

   • Projektová výuka nás baví!
    • Projektová výuka nás baví!

    • Ve školní družině začali naplno a v rámci nového inovativního vzdělávání si pro děti připravili projekt, kde děti rozvíjely kreativitu i tvořivost při výrobě květinových svícnů s úžasnou paní květinářkou Martinou Giĺlarovou, které velmi děkujeme!❤️

     Miloslava Ladová, vychovatelka ŠD

   • iBožena - zpravodaj
    • iBožena - zpravodaj

    • Na začátku školního roku Vám z Boženy posíláme přehled základních informací o škole. Součástí zpravodaje jsou důležitá data, např. třídních schůzek či prázdnin. Ohlédneme se i za několika úspěchy minulého školního roku. Stále platí, že hlavní komunikační kanál mezi školou, žáky a rodiči je systém EduPage. Aktuality během školního roku dále vkládáme na webové stránky www.skolabn.cz, sociální síť Facebook a Instagram. Staňte se našimi fanoušky. Další informace se dočtete v našem zpravodaji.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

   • Uvítání nových prvňáčků
    • Uvítání nových prvňáčků

    • V pondělí 4. 9. 2023 jsme ve Varhanním sále naší školy slavnostně přivítali nové prvňáčky. Ti dorazili v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Na začátku všem přítomným zazpíval pěvecký sbor Modrásci pod vedením sbormistrů Alexandry a Romana Pallasových. Následně pan ředitel osobně přivítal všechny nové žáky a paní učitelky s vychovatelkami ze školní družiny se s dětmi odebraly do tříd. Můžete se podívat do fotogalerie.

      

 •        

  Počet návštěv: 3595070