|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
 • Březen
  • minitaneční 9. ročníků

   (Starší upozornění)

   • Projektový den bez elektřiny v 7. a
    • Projektový den bez elektřiny v 7. a

    • S paní učitelkou Příhodovou jsme ve fyzice řešili, kolik světla dopadá na mobil v různých místech třídy, když nesvítí elektrické světlo. Také jsme měřili intenzitu osvětlení v luxech venku před školou, když bylo zamračeno a když vykouklo slunce. Přemýšleli jsme, jak si můžeme posvítit v případě, že nejde elektrický proud. Zaujaly nás svítilny s dynamem. Paní učitelka nám ukázala pokus s cívkou a magnetem a vysvětlovala, na jakém principu se vyrábí elektrická energie. 

     V matematice jsme nemohli rýsovat, vyrazili jsme proto do okolí školy na „Lov ornamentů”. Ve skupinách jsme hledali a fotili osově a středově souměrné ornamenty na domech. Bylo zajímavé, čeho jsme si dříve kolem sebe vůbec nevšimli. I na budově školy je hned na vstupních dveřích vzor středově i osově souměrný.


     Jolana Šlechtová a Sára Marešová, 7.a

   • Školní družina hledá nové talenty aneb Talentmánie 2023!
    • Školní družina hledá nové talenty aneb Talentmánie 2023!

    • Ve čtvrtek 09.03.2023 děti ze třetích tříd předvedly svým mladším spolužákům a odborné porotě, co vše umí. A umí toho spoustu! Viděli jsme tanec, zpěv, hru na klavír, na flétnu i housle, akrobacii nebo dramatizace pohádky, byli i stand-up komici. O role poroty, moderátorek, techniků a doprovodný program se postaraly studentky Střední pedagogické školy, kterým moc děkujeme.
     Letošní Talentmánie opět ukázala jak šikovné děti máme, všechny byly úžasné a zaslouží uznání!
     Publikum se také skvěle bavilo a výborně se zapojilo. Všichni se už teď moc těšíme na příští ročník!

     Miloslava Ladová

    • Co jsme se pro Vás nového naučili

    • Naši učitelé stále vymýšlejí pro své žáky nějaké novinky a snaží se jim výuku obohatit a zpestřit novými poznatky, vyučovacími metodami, způsoby výuky aj. Novinky nyní prezentujeme formou komiksu na facebooku a našem webu. Sledujte jednotlivé díly našeho seriálu a dozvíte spoustu zajímavostí.“, říká Dr. V. Hanč, ředitel školy.

     Miloslava Ladová

 •        

  Počet návštěv: 3338377