|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Individualizované vyučování

    • - dělení tříd u většiny předmětů na poloviny
     - tandemová výuka matematiky
 • Listopad
  • Mediální den - 7. listopadu 2022
  • ředitelské volno - 18. listopadu 2022
  • Výbor rodičovské organizace - 21. listopadu 2022 od 16.00 hodin
  • třídní schůzky - 24. listopadu (1.- 5. třídy od 17.00 hod a 6.-9. třídy od 18.00 hod)

   (Starší upozornění)

   • Srdcař z Boženy
    • Srdcař z Boženy

    • Na Boženě je hodně srdcařů, ale jen jeden má to pravé ocenění Srdcaře roku 2022. V anketě města Litoměřice ho získal náš kolega, učitel Jan Fibich. Dlouhodobě podporuje Hospic svatého Štěpána, spoluorganizuje Běh pro hospic a v letošním roce koordinoval virtuální část běhu Školy běží pro hospic. Gratulujeme a děkujeme.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

   • Mediální den 2022
    • Mediální den 2022

    • V pondělí 7. 11. se naše škola zaměřila na média všeho druhu, probíhal totiž druhý projektový den tohoto školního roku - Mediální den. 
     První stupeň zůstal „doma" v Litoměřicích. Menší děti přijelo navštívit Sváťovo dividlo. Žáci se zabývali novinovými články a titulky, tvořili třídní knihu, inspirací jim byla návštěva knihovny. Jiní se účastnili umělecké dílny v galerii. 
     Druhý stupeň se rozjel do Ústí nad Labem a Prahy. Tato města nám nabídla zákulisí Hudebního divadla Karlín, Českého rozhlasu Sever, filmové Aeroškoly nebo kina Hraničář. V Hraničáři řešily deváté ročníky internet jako médium. Zhlédly film V síti s následnou přednáškou a diskutovaly o dané problematice. 
     Žáci po celý den jen pasivně nepřijímali informace, ale aktivně pracovali, debatovali a tvořili. Výsledné práce tříd, např. kniha třídy, rozhlasové nahrávky, filmová dílka, budou hezkou vzpomínkou na Mediální den 2022.

     Mgr. Miloslava Šlechtová

 •        

  Počet návštěv: 3111207