|
    • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole!
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
 • Milí žáci, rodiče, zákonní zástupci dětí a přátelé,
  přejeme Vám všem příjemné prožití letních prázdnin a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2021/2022.

  kolektiv zaměstnanců Boženy
   

   • Den Země 2021
    • Den Země 2021

    • Brouk školní se objevil na naší škole v rámci letošního Dne Země. 

     • Přírodopisné zařazení: Brouk školní
     • Kmen: šesťák
     • Podřád: vědožraví
     • Třída: hmyz 6.a a 6.b
     • Místo výskytu: škola

     Den Země je obvykle spojený s poznávacími výlety do přírody, sběrem odpadků v ulicích Litoměřic, návštěvou čističky odpadních vod, sběrného dvora atp. Letos jsme v rámci online výuky tvořili brouky, hmyzí domečky z recyklovaných materiálů. Brouci zdobí školu a z tvořivých šesťáků máme radost.

     Gabriela Rožec, Markéta Egreši, Miloslava Ladová

   • Skladatelé z 9.a
    • Skladatelé z 9.a

    • Na online hudební výchově se deváťáci seznamovali s prací v notačním programu. Zjistili, že si hudební dílo může vytvořit v podstatě každý. Společnými silami vzniklo dílo, které nám připomínalo zvuk větru, přístavu, lodí, majáku... Skladbu jsme tedy nazvali Přístavní vítr. Posuďte sami, jestli si při poslechu skladby představíte podobné obrazy.

     Miloslava Šlechtová

    • Důležité informace o provozu školy po 12. dubnu 2021 

    •  Vážení rodiče,  

     přinášíme Vám informaci, jak bude naše škola fungovat po 12. dubnu 2021 

     (od kdy je nařízena rotační výuka na 1. stupni).

     • V týdnu “A” - 12.4. - 16.4.  budou chodit  do školy třídy 1.A - 5.A.

      • Třídy 1.B - 5.B se budou vyučovat online.

     • V týdnu “B” - 19.4. - 23.4.  budou chodit  do školy třídy 1.B - 5.B.

      • Třídy 1.A - 5.A se budou vyučovat online.

     V tomto režimu se budou třídy střídat do odvolání.

     • Žáci budou mít při výuce chirurgické nebo nano roušky.  

     • Třídy druhého stupně budou dál pokračovat  v online výuce.

     • Pro žáky, kteří budou ve škole, platí již normální rozvrh.

     • Budeme dodržovat nařízení MZČR a udržovat homogenitu skupin.

     • Po příchodu do školy se budou žáci po názorné instruktáži sami testovat.

     • Rodiče těch žáků, kteří budou detekováni jako pozitivní, budou pozváni do školy a budou instruováni o povinnosti dalšího testování. Antigenní testy jsou orientační... 

     • Vyučování se budou moci účastnit pouze žáci s negativním výsledkem testu.

     • Rodiče, kteří s testováním žáků nesouhlasí, žádáme, aby nechali své děti doma, spojili  se s námi a my pro ně zajistíme další distanční výuku.

     • Dnes byly zveřejněny pro celou školu nové rozvrhy, které jsou  přizpůsobeny rotační výuce (týden A - týden B).

      • V EduPage se bude automaticky zobrazovat rozvrh pro daný týden.

      • Rozvrh souvisí s postupným  návratem  žáků  a zohledňuje i metodický pokyn MŠMT.

     Věříme, že se nám podaří zajistit plynulý a bezpečný návrat žáků do školy.  

     PaedDr. Václav Hanč, Ph.D., ředitel školy   

    • Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

    • Přijetí k základnímu vzdělávání

     Zápis do prvních tříd letos proběhne elektronicky v termínu od 1. do 21. dubna 2021. 

     Zákonný zástupce nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce a následně tuto žádost podá. Formulář je dostupný zde.

     • Můžete využít tyto možnosti pro podání žádosti:
      1. do datové schránky školy;
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
      3. poštou (vytištěná a rukou podepsaná žádost);
      4. osobní podání ve škole, a to ve dnech 1. do 21. dubna 2021 (bez přítomnosti dětí) v kanceláři školy.

     K žádosti přiložíte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

     Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy po 26 žácích.

     Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

     Odklad školní docházky

     V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud tato doporučení zatím nemáte, doložíte je později (nejdéle do 31.5.2021). Podání žádosti učiníte opět jedním z výše uvedených způsobů.

     PaedDr. Václav Hanč, PhD.

 •        

  Počet návštěv: 2165327