|
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
    • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole!
 • Informace pro zákonné zástupce žáků

  Vážení přátelé, protože se množí případy covid pozitivních žáků, žádáme Vás, abyste důsledně dodržovali doporučení a nařízení Krajské hygienické stanice. Ta stanovuje podmínky karantény (včetně jejího ukončení).

  Vzhledem k současné epidemiologické situaci se do odvolání nebudou ve škole konat žádné kulturní akce.

  Starší upozornění 

    • Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

    • Přijetí k základnímu vzdělávání

     Zápis do prvních tříd letos proběhne elektronicky v termínu od 1. do 21. dubna 2021. 

     Zákonný zástupce nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce a následně tuto žádost podá. Formulář je dostupný zde.

     • Můžete využít tyto možnosti pro podání žádosti:
      1. do datové schránky školy;
      2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
      3. poštou (vytištěná a rukou podepsaná žádost);
      4. osobní podání ve škole, a to ve dnech 1. do 21. dubna 2021 (bez přítomnosti dětí) v kanceláři školy.

     K žádosti přiložíte kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

     Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny dvě třídy po 26 žácích.

     Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli napravo od hlavního vchodu školy.

     Odklad školní docházky

     V sekci Ke stažení naleznete formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.Pro rozhodnutí o odkladu je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud tato doporučení zatím nemáte, doložíte je později (nejdéle do 31.5.2021). Podání žádosti učiníte opět jedním z výše uvedených způsobů.

     PaedDr. Václav Hanč, PhD.

   • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.
    • “Klaníme se pane králi” čtvrťáci vzdali hold Karlu IV.

    • Našimi dějinami putujeme již od počátku školního roku. Historie naší země je krásná a velmi pestrá. Jedním z nejvýznamnějších panovníků byl Karel IV. Zanechal zde mnoho architektonických skvostů a jeho moudrost a vzdělanost obdivují lidé dodnes. 

     I my jsme se nechali touto dobou unést a panu králi napsali dopisy. Pokusili jsme se napodobit královské korunovační klenoty, které jsou také bohatstvím naší země. Říká se, že historie se opakuje. Přejme si tedy, aby naše země začala opět brzy vzkvétat pod vedením někoho tak moudrého, vzdělaného a kreativního, jako byl právě “Otec vlasti”. Ve fotogalerii jsou naše výtvory, snad vás potěší stejně tak, jako těšily nás, když jsme je vytvářeli.

     Zdraví vás čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou

   • Vzlínání barev - 2.b
    • Vzlínání barev - 2.b

    • Po Velikonocích si 2.b zkusila on-line pokus - vzlínání barev. Při pokusu lze využít barvy, které zbyly od barvení vajec. Do tří sklenic se rozpustí barvy: červená, žlutá a modrá. Mezi jednotlivé sklenice s barvami se postaví sklenice prázdná. Celkem 6 sklenic. Barvy se propojí stočenými papírovými kapesníčky. Do prázdných nádob odkapává barva smíchaná - fialová, zelená, oranžová. Červená a modrá totiž vytvoří fialovou barvu, žlutá a modrá vytvoří zelenou barvu, žlutá a červená se smísí do oranžové barvy. Toto je výsledek. Podrobný návod najdeš na YouTube: Kája a Bambuláček.

     Mgr. Jana Leníková

    • Naše Litoměřická

    • Milí přátelé, máme tu pro Vás premiéru "naší" Litoměřické! Je to dárek pro žáky, rodiče a prarodiče a pro všechny přátele Boženy. Je to zároveň i digitální světýlko naděje, že se všichni brzy uvidíme ve škole! 

     Václav Hanč, ředitel školy

 •        

  Počet návštěv: 2439750