|
    • Odpoledne on-line otevřených dveří

    • čtvrtek 11.03.2021 14.00-17.00
    • Naše škola byla v minulých dnech vybrána mezi několik škol, které budou obdarovány nadací Karel Komárek Family Foundation a obdrží klavírní křídlo.
     Na základě rozhodnutí odborné komise, ta vybrala ze 152 žádostí 11 škol, které na přelomu roku zdarma obdrží klavíry odmítnuté čínským odběratelem. Klavíry koupila rodinná nadace Karla Komárka (KKFF) od společnosti Petrof. Zásilka nástrojů pro Čínu měla hodnotu 200 000 € (5,3 milionu korun).
     Těší nás,
    • Naše cíle

    • - příjemné prostředí pro žáky i rodiče
     - všestranný rozvoj osobností žáků
     - harmonie ve výchově a vzdělávání
     - rozšířené vyučování hudební výchovy a estetických předmětů
    • Výběr předmětů

    • - výuka 4 cizích jazyků
     - sborový zpěv
     - hra v orchestru
     - sportovní hry
     - výtvarné techniky
     - využití moderních digitálních technologií
 • Upozornění:

  Milí přátelé, od pondělí 4.ledna 2021 budou mít prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. ročníků. Aby se děti ve škole co nejméně potkávaly, budou přicházet do školy stejně, jako tomu bylo v listopadu 2020 tzn.:

  • 1.A - hlavním vchodem, 1.B vchodem u ŠD mezi 7.35 - 7.45 hod
  • 2.A - hlavním vchodem, 2.B vchodem u ŠD mezi 7.45 - 7.55 hod

  Připomínáme, že je důležité, aby děti měly s sebou alespoň dvě roušky a igelitový sáček na ně.
  Rozvrh vyučování už byl zveřejněn. Znovu Vás chceme požádat, abyste do školy neposílali děti s příznaky virového onemocnění. Děkujeme.
  Hezký nový rok.

  V. Hanč


  starší upozornění
   

   • Stmelovací den 6.b
    • Stmelovací den 6.b

    •  

     Seznamovací pobyt jsme museli odložit a tak tak si naše třída uspořádala stmelovací den na Střeleckém ostrově. Tvořili jsme živá sousoší, přecházeli vodu přes kameny a zjišťovali, jak dobře se známe. Nechyběla nám dobrá nálada, nadšení ani trpělivost. V květnu bychom rádi zkusili, zda spolu vydržíme i celý týden. Věříme, že covid už nám druhý pokus nezkazí. Základy jsme postavili a před sebou máme 4 roky spolupráce. Držme si palce. Děkujeme panu učiteli Zikovi za přípravu tohoto dne.

     třída 6.b.

   • Září ve 4.B aneb my se do toho opět ponoříme
    • Září ve 4.B aneb my se do toho opět ponoříme

    • Rozjezdy nejsou jen pro hvězdy. Pro nás, žáčky čtvrťáčky, není rozjezd po tak dlouhé době až tak jednoduchý. Avšak, aby byl příjemnější, připravuje pro nás paní učitelka s paní asistentkou spoustu aktivit venku a také volí zábavné formy vyučování, aby nás hned v začátku neodradily. 
         V září jsme využili krásných podzimních dnů ve výuce geometrie. Hledali jsme zástupce těles v našem okolí a také sestavovali rovinné obrazce. Ani jiné předměty jsme však neošidili. Venku jsme si užili i vlastivědu, ve které se seznamujeme s časovou osou a s časovými údaji. 
     V přírodovědě jsme odhalili, co patří do neživé přírody a také vše prozkoumali v okolí naší školy. 
         Novinkou pro nás byly čtenářské dílny, které realizujeme v naší útulné čítárně. Pracujeme s vlastními knížkami a dozvídáme se o postavách a prostředí příběhu to, co jsme si před tím ani neuvědomovali. 
         Společně jsme také oslavili příchod podzimu. Přišli jsme do školy oblečeni v jeho barvách. Někteří z nás si připravili povídání o podzimní rovnodennosti, jiní zjistili jaké se slaví svátky a kteří malíři ztvárnili podzim. V českém jazyce jsme sestavili z přeházených písmen slovo listopad a z jejich písmen pak další slova. Slovo list jsme užili jako slovo mnohoznačné ve větách. Podle hmatu jsme odhalovali podzimní přírodniny. V matematice jsme řešili početní řetězce v barvách podzimu. Jak se nám vše dařilo a jak nás vše bavilo, to o nás vypoví obrázky, které jsme tvořili z nasbíraných přírodnin a také fotografie, které si určitě prohlédněte.
     Přejeme krásné podzimní dny.

     Vaše čtvrtábéčko s paní učitelkou Evčou a asistentkou Blankou

   • Jak jsme připraveni na případnou distanční výuku? 
    • Jak jsme připraveni na případnou distanční výuku? 

    • Situace v České republice se díky epidemii Covidu nevyvíjí příliš slibně. Samozřejmě si přejeme, aby naše  škola zůstala stále otevřená a mohli jsme se nejen s našimi žáky běžně setkávat a vyučovat přímo v naší krásné budově. Jedna stránka je naše přání a druhou ukáže čas...
     Už v  březnu jsme se rozhodli, že nepůjdeme cestou ostatních škol, kdy učitelé mnohdy posílali dětem úkoly různými informačními kanály. To v praxi často vypadalo tak, že rodiče po návratu z práce nastoupili na "druhou směnu" a dělali s dětmi školní práci, čímž suplovali práci učitelů... Nehledě na to, že tisk zadaných úkolů z různých komunikátorů bývá náročný...
     My jsme si už na jaře stanovili priority a zvolili hlavní komunikační platformu EduPage. Hodiny jsme následně vedli prostřednictvím špičkových technologií G Suite for Education od Google. To jsou systémy, které ve škole dlouhodobě využíváme a proto jsme byli výrazně dále, než řada jiných škol.
     Ani v současné době neleníme a pečlivě se připravujeme na případnou distanční výuku. Na rozdíl od letošního jara jdeme ještě více cestou digitalizace, která se ukázala jako nejlepší cesta, když nám vláda nařídila ze dne na den uzavřít školu. Osvědčené cesty neopouštíme, ale rozšiřujeme i do nižších ročníků. Komunikace a připojování k případné online výuce tak bude pro všechny snazší.
     Založili jsme školní účty G Suite pro každé dítě v naší škole, tedy od 1. do 9. tříd. Žáky od 3. tříd výše se systémem seznamujeme ve škole a u těch nejmenších, prvnáčků a druháčků, poskytneme přístupové údaje rodičům v případě potřeby distanční výuky. Dále jsme vytvořili účty ve školním systému EduPage dětem od 4. ročníků výše. U dětí od 1. do 3. tříd máme pocit, že jedničku v klasické žákovské knížce či v notýsku nic nenahradí. Rodiče všech dětí ve škole účty samozřejmě mají.
     Jak vidíte, na případnou distanční výuku jsme připraveni.

     Přejeme Vám všem i sobě pohodový školní rok bez komplikací a pevné zdraví.

     Josef Kupka, zástupce ředitele školy 

 •        

  Počet návštěv: 1855494